Hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 Home, Personal, hoặc University

Nếu bạn không còn cài đặt Office 365 nào nữa, bạn có thể hủy kích hoạt một trong số chúng để bạn có thể cài đặt Office trên một máy tính hoặc máy tính bảng chạy Windows khác.

Ghi chú    Nếu bạn đã chia sẻ thuê bao Office 365 của mình, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt cho bất kỳ ai dùng thuê bao của mình. Việc hủy kích hoạt cài đặt của một ai đó không giống như loại bỏ người đó khỏi thuê bao của bạn. Nếu bạn muốn hoàn toàn loại bỏ người khác khỏi thuê bao của mình, thì bạn có thể làm vậy.

Hủy kích hoạt cài đặt

Trên trang tài khoản của bạn, dưới Thông tin Cài đặt, hãy bấm Hủy kích hoạt Cài đặt kế bên tên máy tính hay tên máy tính bảng Windows có bản cài đặt mà bạn muốn loại bỏ.

Hủy kích hoạt cài đặt

Sau khi hủy kích hoạt cài đặt, Office sẽ chạy ở chế độ chỉ đọc trên máy tính đó. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn sẽ có thể xem và in tài liệu nhưng không thể sửa hay tạo tài liệu mới.

Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn Office, thì bạn có thể làm vậy.

Dỡ cài đặt Office trên PC hoặc máy tính bảng Windows

Dỡ cài đặt Office trên máy Mac

Áp dụng Cho: Office 2013, Access 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project, Word for Mac 2011Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ