Hủy kích hoạt một cài đặt Office 365 Home, Personal, hoặc University

Nếu bạn không còn bản cài đặt Office 365 nào nữa, bạn có thể hủy kích hoạt một bản để có thể cài đặt Office trên PC, máy Mac hoặc máy tính bảng khác.

Ghi chú   Nếu bạn đã chia sẻ thuê bao Office 365 Home của mình, thì bạn có thể hủy kích hoạt bản cài đặt cho bất kỳ ai dùng thuê bao của bạn. Việc hủy kích hoạt bản cài đặt của một người không giống với việc loại bỏ người đó ra khỏi thuê bao của bạn. Nếu bạn muốn hoàn toàn loại bỏ người khác ra khỏi thuê bao của mình, thì bạn có thể làm vậy.

Hủy kích hoạt cài đặt

Trên trang Tài khoản của Tôi của bạn, hãy chọn Cài đặt.

Screen shot of the My Account page with the "Install" button selected.

Trên trang Cài đặt, hãy chọn Hủy kích hoạt Bản cài đặt bên cạnh tên của máy tính hoặc máy tính bảng có bản cài đặt mà bạn muốn loại bỏ.

Screen shot of the Install page with the "Deactivate Install" link selected.

Sau khi bạn hủy kích hoạt bản cài đặt, Office sẽ chạy ở chế độ chỉ đọc trên máy tính hoặc máy tính bảng đó. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có thể xem và in tài liệu nhưng không thể sửa hay tạo tài liệu mới.

Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn Office, thì bạn có thể làm vậy.

Dỡ cài đặt Office trên PC hoặc máy tính bảng Windows

Dỡ cài đặt Office trên máy Mac

Áp dụng Cho: Word for Mac 2011, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Office 2013, Word 2013, Publisher 2013, Outlook 2013, Excel 2013, Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ