Hủy kích hoạt cài đặt Office 365 Home

Mỗi gói đăng ký Office 365 Home đi kèm với 5 cài đặt Officecho PC hoặc Mac và 5 máy tính bảng. Nếu bạn đã chạy hết các cài đặt, bạn có thể hủy kích hoạt một trong số chúng để bạn có thể cài đặt Office trên một máy tính hoặc máy tính bảng khác.

Ghi chú   Chỉ người sở hữu gói đăng ký mới có thể xem hoặc hủy kích hoạt các cài đặt khác của một người nào đó. Nếu bạn không phải là người sở hữu, bạn chỉ có thể xem và hủy kích hoạt các cài đặt của riêng bạn.

Hãy lưu ý rằng việc hủy kích hoạt cài đặt của một người nào đó không giống với việc loại bỏ chúng khỏi gói đăng ký của bạn. Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn ai đó khỏi gói đăng ký của bạn, bạn có thể làm việc này.

Hủy kích hoạt cài đặt Office

Trên trang tài khoản của bạn, dưới Thông tin Cài đặt, hãy bấm Hủy kích hoạt Cài đặt bên cạnh tên máy tính mà bạn muốn hủy kích hoạt Office.

Sau khi hủy kích hoạt Office trên một máy tính, bạn có thể cài đặt trên một máy tính khác.

Nếu bạn đã hủy kích hoạt một cài đặt khỏi một người nào đó đang chia sẻ gói đăng ký của bạn, hãy cho họ biết.

Dỡ cài đặt Office

Khi bạn hủy kích hoạt cài đặt, Office sẽ chạy ở chế chỉ đọc trên máy tính đó. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn sẽ có thể xem và in tài liệu nhưng không thể sửa hoặc tạo tài liệu mới. Bạn có thể loại bỏ hoàn toàn Office nếu bạn muốn.

Dỡ cài đặt Office trên PC

Dỡ cài đặt trên Mac

Áp dụng Cho: Access 2013, Excel 2013, Outlook 2013, Publisher 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Word for Mac 2011Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ