Hủy bỏ gói đăng ký của tôi

Ghi chú   Bài viết này cho bạn biết cách bỏ đăng ký gói Office 365 dành cho doanh nghiệp. Để bỏ đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal, hãy xem Hủy bỏ thuê bao Office 365 Home hoặc Office 365 Personal của bạn.

Bạn có thể hủy bỏ thuê bao Office 365 của bạn:

Quan trọng   

 • Nếu bạn đã hủy bỏ bằng cách dùng xóa cung cấp đã chuyển phát, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa trong vòng 3 ngày. Xóa cung cấp đã chuyển phát cho phép bạn hủy bỏ thuê bao của bạn và xóa tất cả các dữ liệu liên kết với nó mà không cần đợi 90 ngày như bình thường để dữ liệu của bạn được xóa khỏi hệ thống. Để dùng xóa cung cấp đã chuyển phát, hãy gọi cho Bộ phận Hỗ trợ.

 • Nếu bạn đã mua thuê bao của mình cùng với khóa sản phẩm Office 365, bạn có thể hủy bỏ thuê bao này thông qua Microsoft bằng cách gọi cho bộ phận Hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn không thể lấy lại tiền từ Microsoft cho thuê bao đã mua cùng với khóa sản phẩm.

Muốn chia sẻ với chúng tôi tại sao bạn hủy bỏ?    Chúng tôi rất tiếc khi bạn hủy thuê bao và chúng tôi muốn biết thêm thông tin. Ở cuối bài viết này, vui lòng bấm vào Đây không phải là thứ tôi đang tìm để cho chúng tôi biết thêm về lý do bạn hủy thuê bao của mình.

Hủy bỏ khi kết thúc thời hạn của bạn

Bạn có thể hủy bỏ khi kết thúc thời hạn của bạn bằng cách tắt tự động gia hạn:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Hãy chọn Thanh toán > Thuê bao (hoặc Quản lý và mua thuê bao).

 4. Trên trang Thuê bao, hãy bấm vào một gói đăng ký rồi bấm Tắt tự động gia hạn.
  Khi kết thúc thời hạn của bạn, thuê bao sẽ hết hạn và bạn sẽ không còn nhận hóa đơn nữa.

Thời hạn:

 • Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business    Hạn dùng của bạn là một năm, với tùy chọn thanh toán theo tháng.

 • Office 365 Business Essentials hoặc Office 365 Business Premium    Hạn dùng của bạn cũng là một năm với tùy chọn thanh toán theo tháng hoặc dành cho từng tháng.

 • Office 365 Business Essentials hoặc Office 365 Business Premium    Hạn dùng của bạn là một năm hoặc theo từng tháng.

Nếu bạn đã mua thuê bao của bạn thông qua các kênh Mở hoặc FPP, thuê bao sẽ hết hạn khi kết thúc thời hạn của bạn và bạn không cần hủy bỏ theo cách khác.

Hủy bỏ trước khi kết thúc thời hạn của bạn

Lưu ý Nếu bạn hủy bỏ trước khi kết thúc điều khoản của bạn, bạn có thể phải chịu phí chấm dứt sớm.

Bước

Chi tiết

1. Loại bỏ tên miền

Nếu bạn đã thêm tên miền của riêng mình để dùng với Office 365, bạn phải loại bỏ tên miền. Bất kỳ bản ghi DNS nào mà bạn đã tạo có trỏ tới Office 365 cũng phải được cập nhật. Ví dụ, bạn phải thay đổi bản ghi Máy chủ Tên (NS) tại cơ quan đăng ký tới một máy chủ khác. (Thường thì cơ quan đăng ký của bạn cung cấp tên máy chủ cho bản ghi này.)

2. Lưu dữ liệu của bạn

Bạn mất quyền truy nhập vào dữ liệu Office 365 khi việc hủy thuê bao của bạn có hiệu lực, vì vậy hãy lưu tệp của bạn vào một vị trí khác trước khi di chuyển. Mọi dữ liệu bạn bỏ lại sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 90 ngày kể từ ngày hủy thuê bao.

3. Hủy bỏ

Bạn có thể hủy thuê bao đã thanh toán hoặc thuê bao dùng thử tại trung tâm quản trị Office 365 trước khi kết thúc kỳ hạn nếu bạn gán ít hơn 25 giấy phép cho người dùng. Bạn cũng có thể hủy bỏ bất kỳ thuê bao nào, cho dù có bao nhiêu giấy phép đã được gán, trong vòng 30 ngày đầu sau khi mua. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Hãy chọn Thanh toán > Thuê bao (hoặc Quản lý và mua thuê bao).

 4. Trên trang Thuê bao, hãy chọn tên thuê bao của bạn.

 5. Dưới Hành động, hãy chọn Hủy bỏ thuê bao.

 6. Xem lại các ngày quan trọng, rồi cung cấp ý kiến phản hồi về lý do bạn hủy bỏ.

  Thuê bao của bạn bây giờ sẽ xuất hiện ở trạng thái Đã hủy bỏ và chức năng sẽ giảm cho đến khi thuê bao được xóa.

Đối với bất kỳ thuê bao nào khác hoặc nếu tùy chọn Hủy bỏ thuê bao không sẵn dùng, bạn nên gọi Bộ phận Hỗ trợ.

Khi bạn gọi cho Bộ phận Hỗ trợ, để giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin sau đây có liên quan tới tài khoản của bạn:

 • ID người dùng mà bạn dùng để đăng nhập vào Office 365

 • Số điện thoại được liên kết với tài khoản của bạn

 • Họ và tên của liên hệ chính trong tổ chức của bạn

 • Tên tổ chức của bạn như tên hiển thị trong thuê bao Office 365 của bạn

 • Địa chỉ tên đường/phố đầy đủ của tổ chức bạn

Người gọi để hủy bỏ phải được liệt kê là người quản trị trên thuê bao Office 365 của bạn.

Đăng ký với các phương pháp hủy bỏ khác nhau

Có thể hủy bỏ thuê bao có khóa sản phẩm nhưng không được hoàn tiền.   

Thêm trợ giúp về quản lý thông tin thanh toán

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ