Hộp thoại Nén Ảnh

Dùng hộp thoại này để kiểm soát cách bạn nén ảnh.

Ghi chú   

  • Không thể nén thêm nhiều các tệp GIF.

  • Không thể nén đối tượng được chèn vào bằng lệnh Đối tượng trên meu Chèn, vì nó được chèn vào dưới dạng đối tượng chứ không phải dạng ảnh.

Lưu nén

Tổng kích cỡ ảnh hiện thời     Hiển thị tổng kích cỡ hiện thời của tất cả các ảnh trong ấn phẩm.

Tổng kích cỡ ảnh ước tính sau khi nén     Hiển thị tổng kích cỡ ước tính của tất cả các ảnh trong ấn phẩm sau khi nén. (Giá trị này thay đổi phụ thuộc vào các tùy chọn khác mà bạn chọn).

Các tùy chọn nén

Xóa vùng xén của các ảnh     Chọn hộp kiểm này để xóa thông tin pixel thường được lưu giữ cho vùng xén của ảnh. (Thông tin có liên quan đến vùng xén không hiển thị mà cũng không được dùng).

Loại bỏ dữ liệu OLE     Chọn hộp kiểm này để loại bỏ ảnh nhị phân chưa nén 24-bit là một phần dòng OLE của ảnh. Hình ảnh nhỏ có thể nhìn thấy, là một phần của dòng OLE, bị xóa nhưng bản thân ảnh vẫn hiển thị như cũ. (Sau khi bạn loại bỏ dữ liệu OLE khỏi ảnh, bạn sẽ không mở được ảnh đó bằng chương trình gốc đã dùng để tạo ảnh).

Định lại độ phân giải ảnh     Chọn hộp kiểm này để thu nhỏ hơn nữa ảnh đã được đổi cỡ, bằng cách xóa các dữ liệu dư thừa khỏi kích thước gốc của ảnh. (Nếu ảnh được định lại độ phân giải, rồi sau đó được giãn rộng hơn tỷ lệ kích thước mà từ đó nó được định lại độ phân giải, thì chất lượng ảnh sẽ giảm).

Chuyển đổi sang JPEG khi thích hợp     Chọn hộp kiểm này để chuyển đổi ảnh thành tệp JPEG.

Ghi chú   

  • Tùy thuộc vào tính chất của ảnh — chẳng hạn như nó có phải là ảnh chụp không, lượng nhiễu và sóng nhọn trong biểu đồ ảnh, v.v.  — mức nén sẽ khác nhau. Không thể sửa mức nén của ảnh PNG.

  • Không nén những ảnh từ 100KB trở xuống.

Đầu ra Đích

In Thương mại     Bấm tùy chọn này để nén ảnh xuống 300 pixel mỗi inch (ppi). Không thực hiện việc nén ảnh JPEG nào.

In trên Màn hình máy tính     Hãy bấm vào tùy chọn này để nén ảnh thành 220 ppi và mức chất lượng 95 JPEG.

Web     Hãy bấm vào tùy chọn này để nén ảnh thành 96 ppi và mức chất lượng 75 JPEG.

Áp dụng các thiết lập nén ngay

Áp dụng cho tất cả ảnh trong ấn phẩm     Bấm vào tùy chọn này để áp dụng các thiết đặt nén cho tất cả ảnh trong ấn phẩm.

Chỉ áp dụng cho những ảnh đã chọn     Hãy bấm vào tùy chọn này để chỉ áp dụng các thiết đặt nén cho một hoặc nhiều ảnh đã chọn.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ