Hướng dẫn Nhanh cho Office 2013

Nếu bạn mới dùng Office 2013, bạn có thể tải về bất kỳ hướng dẫn nào trong số các Hướng dẫn Nhanh miễn phí của chúng tôi. Những tài liệu có thể in ra này chứa các mẹo, lối tắt và ảnh chụp màn hình hữu ích để giúp bạn làm quen.

Trên Windows 8, bạn có thể mở và xem các hướng dẫn này trong ứng dụng Windows 8 Reader mà không cần thực hiện bất kỳ bước nào khác. Trên các phiên bản Windows cũ hơn, bạn cần phải cài đặt Bộ đọc Adobe miễn phí trước khi có thể mở và xem các hướng dẫn này.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Access 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Access 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Excel 2013

Hướng dẫn nhanh cho Excel 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho OneNote 2013

Hướng dẫn Nhanh cho OneNote 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Outlook 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Outlook 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Power Point 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Power Point 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Project 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Project 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Visio 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Visio 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Word 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Word 2013

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Project Standard 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Access 2013, Visio 2013, Publisher 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ