Hủy tất cả cuộc họp trong chuỗi cuộc họp lặp lại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn hủy một cuộc họp lặp lại, tất cả cuộc họp trong chuỗi đó sẽ được xóa khỏi lịch của mọi người - cả quá khứ và tương lai. Bạn chỉ nên hủy toàn bộ chuỗi cuộc họp trước khi cuộc họp bắt đầu. Mọi chương trình họp, ghi chú hoặc tệp đính kèm lưu cùng với bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi cũng sẽ bị xóa bỏ.

  1. Trên thanh điều hướng, bấm Lịch.

  2. Bấm vào bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi, nhưng đừng mở nó.

  3. Bấm hủy cuộc họp > hủy chuỗi.

    Lệnh Huỷ Chuỗi trên ribbon

  4. Nhập thông báo để những người dự biết lý do hủy cuộc họp. Điều này không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp tránh lẫn lộn.

  5. Bấm Gửi Thông báo Hủy.

Nút Gửi Thông báo Hủy trong cửa sổ cuộc họp

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Để hủy tất cả các cuộc họp còn lại trong một chuỗi cuộc họp lặp lại, hãy xem Hủy tất cả cuộc họp sắp tới trong chuỗi. Để chỉ hủy một cuộc họp trong chuỗi, hãy xem Hủy một cuộc họp trong chuỗi lặp lại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×