Hủy tất cả các cuộc họp sắp tới trong chuỗi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cách tốt nhất để hủy các cuộc họp còn lại trong một chuỗi là gửi thông báo cập nhật cuộc họp với ngày kết thúc mới. Cách này sẽ giúp tránh việc xóa nhầm bất kỳ chương trình họp, ghi chú và các đính kèm mà bạn hoặc những người tham dự đã lưu trong các cuộc họp trước đó trên lịch của bạn.

Quan trọng:  Bất kỳ ngoại lệ nào đi kèm với cuộc họp lặp lại sẽ bị mất. Để tìm hiểu thêm về các ngoại lệ, hãy xem phần “Làm việc với cuộc họp lặp lại” trong Các kinh nghiệm tốt nhất khi dùng Lịch Outlook.

 1. Trên thanh điều hướng, bấm Lịch.

 2. Bấm đúp chuột vào bất kỳ cuộc họp nào trong chuỗi.

 3. Bấm Toàn bộ chuỗi, sau đó bấm OK.

  Chọn tùy chọn toàn bộ chuỗi cuộc họp

 4. Bấm lặp lại.

  Lệnh Lặp lại trên ribbon

 5. Bên dưới Phạm vi lặp lại, bấm Kết thúc vào ngày, sau đó nhập một ngày trước buổi họp tiếp theo trong chuỗi.

  Thay đổi tùy chọn ngày kết thúc cuộc họp lặp lại

 6. Nhập một thông báo để cho người tham dự biết rằng các buổi họp sắp tới đã bị hủy.

 7. Bấm Gửi Cập nhật.

  Lệnh Gửi thông báo cập nhật cho một chuỗi cuộc họp

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Để hủy tất cả các cuộc họp trong chuỗi lặp lại trước cuộc họp đầu tiên, hãy xem Hủy tất cả các cuộc họp trong một chuỗi lặp lại. Để chỉ hủy một cuộc họp trong chuỗi, hãy xem Hủy một cuộc họp trong một chuỗi lặp lại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×