Hủy một cuộc họp Lync hoặc Skype

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn thiết lập một cuộc họp Skype for Business và bây giờ bạn không còn cần giữ cuộc họp hoặc bạn quyết định để đáp ứng trong người. Bạn có thể xóa bỏ hoặc hủy bỏ cuộc họp Skype for Business một vài cách khác nhau.

Trong bài viết này

Xóa bỏ hoặc hủy bỏ cuộc họp Skype

Nếu bạn không còn cần giữ cuộc họp, chỉ cần hủy bỏ cuộc họp Skype.

Thay đổi cuộc họp Skype vào một cuộc họp trong người

Hủy bỏ Các cuộc họp Skype gốc và lên lịch cuộc họp trong người mới.

Ghi chú: Xóa bỏ thông tin cuộc họp Skype từ các chi tiết cuộc họp, chẳng hạn như Gia nhập cuộc họp Skype và nối kết Thử ứng dụng Web Skype , không thay đổi nó thành một cuộc họp trong người. Sau khi thay đổi, cuộc họp vẫn sẽ có các thuộc tính được liên kết với cuộc họp Skype: trong Outlook, ribbon cuộc họp bao gồm các tùy chọn Cuộc họp Skype và dạng xem lịch biểu sẽ cung cấp tùy chọn Gia nhập cuộc họp Skype . Ngoài ra, thay đổi có thể kích hoạt một Cuộc họp Skype URL lỗi với các phiên bản Skype for Business máy khách, theo sau là việc khôi phục thông tin cuộc họp Skype.

Từ chối cuộc họp Skype

Nếu bạn muốn từ chối một Skype thư mời họp hoặc thay đổi phản hồi của bạn vào một cuộc họp mà bạn đã chấp nhận, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Mở thư mời cuộc họp. Điều này có thể yêu cầu lời mời gốc hoặc cuộc họp như nó xuất hiện trong Lịch Outlookcủa bạn.

  2. Trong nhóm phản hồi , bấm từ chối.

  3. Bấm Gửi.

Chủ đề Liên quan

Hủy một cuộc họp
lên lịch cuộc họp với người khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×