Hủy kích hoạt cài đặt Office 365

Nếu bạn có đăng ký Office 365, bạn có thể hủy kích hoạt bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng nữa để có thể cài đặt Office trên một thiết bị khác. Điều này khác với việc gỡ cài đặt Office vì gỡ cài đặt không hủy kích hoạt bản cài đặt. Điều này khác với việc hủy bỏ đăng ký Office 365 của bạn.

Nếu bạn không chắc liệu phiên bản Office 365 của mình dành cho gia đình hay doanh nghiệp, hãy xem mục Các gói Office.

Dưới đây là cách hủy kích hoạt bản cài đặt Office dành cho Office 365 Home, Personal hoặc University.

 1. Đi tới https://office.com/myaccount, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nếu được nhắc.

 2. Chọn Cài đặt >.

 3. Bên dưới Thông tin cài đặt, hãy định vị máy tính nơi bạn muốn hủy kích hoạt cài đặt.

 4. Chọn Hủy kích hoạt Cài đặt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng.

  Nếu bạn không thấy Hủy kích hoạt Bản cài đặt thì đó là do bạn có gói Office mua một lần (không phải đăng ký) mà không thể dùng phương pháp này để hủy kích hoạt. Thay vào đó, hãy xem Kích hoạt sau khi cài đặt lại Office.

  Trang Cài đặt đang hiển thị tên máy tính và tên người đã cài đặt Office.

Sau khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới. Office cho bạn biết rằng bản cài đặt đã được hủy kích hoạt bằng cách hiển thị lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép. Nếu bạn muốn sử dụng Office trên thiết bị, bạn sẽ cần kích hoạt lại Office bằng cách đăng nhập vào tài khoản Office 365 khi được nhắc.

Dưới đây là cách hủy kích hoạt bản cài đặt Office cho Office 365 for business.

 1. Đi tới https://portal.office.com/Account/#home và đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, nếu được nhắc.

 2. Từ ô Trạng thái bản cài đặt, chọn Quản lý các bản cài đặt.

 3. Bên dưới Trạng thái bản cài đặt, chọn Hủy kích hoạt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng nữa.

  Hiển thị lệnh Hủy kích hoạt cho bản cài đặt Office 365 dành cho doanh nghiệp

Sau khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt Office, bạn vẫn có thể xem và in tài liệu từ thiết bị đó nhưng bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc tạo tài liệu mới. Office cho bạn biết rằng bản cài đặt đã được hủy kích hoạt bằng cách hiển thị lỗi Sản phẩm Chưa được cấp phép. Nếu bạn muốn sử dụng Office trên thiết bị, bạn sẽ cần kích hoạt lại Office bằng cách đăng nhập vào tài khoản Office 365 khi được nhắc.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×