Hủy cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa bỏ cuộc họp khỏi lịch Outlook khi cuộc họp đó không cần thiết và bạn muốn để những người dự họp biết rằng cuộc họp đã bị hủy.

  1. Trên thanh điều hướng, bấm Lịch.

  2. Bấm vào cuộc họp, nhưng đừng mở nó.

  3. Bấm hủy cuộc họp.

    Lệnh Huỷ bỏ Cuộc họp trên ribbon

  4. Nhập thông báo để báo cho những người dự biết rằng cuộc họp đã bị hủy. Điều này không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp tránh lẫn lộn.

  5. Bấm Gửi Thông báo Hủy.

    Nút Gửi Thông báo Hủy trong cửa sổ cuộc họp

Cuộc họp, bao gồm bất kỳ chương trình họp, ghi chú và phần đính kèm, sẽ bị xóa khỏi Outlook.

Chỉ người tổ chức cuộc họp — người đã gửi yêu cầu họp — mới có thể gửi thông báo cập nhật hoặc hủy cuộc họp.

Nếu bạn muốn hủy một hoặc tất cả các cuộc họp là một phần của một chuỗi lặp lại, hãy xem một trong những phần sau:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×