Hủy bỏ dòng công việc đang tiến hành

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Có hai cách khác nhau bạn có thể hủy bỏ dòng công việc đang thực hiện:

 • Hủy bỏ dòng công việc và thông báo cho người dự     Nếu dòng công việc là có hành vi như mong đợi, nhưng bạn không muốn tiếp tục vì nó không còn cần thiết, bạn có thể hủy bỏ dòng công việc. Hủy bỏ dòng công việc thiết đặt trạng thái của dòng công việc bị hủy bỏ và hủy tất cả nhiệm vụ được tạo bởi dòng công việc. Những người tham gia nhận một thông điệp email dòng công việc bị hủy bỏ.

 • Chấm dứt dòng công việc     Nếu lỗi xảy ra với một dòng công việc, hoặc một dòng công việc dừng phản hồi, bạn có thể chấm dứt dòng công việc. Chấm dứt dòng công việc thiết đặt trạng thái của dòng công việc bị hủy bỏ và xóa bỏ tất cả nhiệm vụ được tạo bởi dòng công việc nhưng không thông báo cho những người dự.

Lưu ý: Bạn không thể khởi động lại một dòng công việc đã bị hủy bỏ.

Bạn muốn làm gì?

Hủy bỏ dòng công việc và thông báo cho những người dự

Chấm dứt dòng công việc không phản hồi

Hủy bỏ dòng công việc và thông báo cho những người dự

Nếu bạn không còn muốn một dòng công việc đang diễn để tiếp tục, bạn có thể hủy bỏ dòng công việc. Khi bạn hủy bỏ dòng công việc, tất cả các nhiệm vụ chưa hoàn thành dòng công việc đang được đánh dấu là đã hủy bỏ trong lịch sử dòng công việc, và những người tham gia dòng công việc nhận email dòng công việc bị hủy bỏ.

Tùy chọn để hủy bỏ dòng công việc đang sẵn dùng chỉ khi mẫu dòng công việc hỗ trợ việc hủy. Các dòng công việc phê duyệt, thu thập phản hồi, thu thập chữ ký và quản lý phiên dịch được bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007 tất cả hỗ trợ việc hủy.

Để hủy bỏ dòng công việc đang tiến hành, bạn phải là người đã bắt đầu dòng công việc hoặc có quyền quản lý danh sách.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện có chứa mục mà bạn muốn chấm dứt dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc bạn muốn.

 4. Bên dưới Thông tin dòng công việc, hãy bấm hủy bỏ dòng công việc này.

 5. Bấm Có.

Đầu trang

Chấm dứt dòng công việc không phản hồi

Nếu lỗi xảy ra với một dòng công việc, hoặc một dòng công việc dừng trả lời khi người dùng gửi thông tin nhiệm vụ, dòng công việc có thể chấm dứt. Khi bạn chấm dứt dòng công việc, trạng thái dòng công việc được đặt thành bị hủy bỏvà tất cả các nhiệm vụ được tạo bởi dòng công việc sẽ bị xóa.

Bạn phải có quyền quản lý danh sách để chấm dứt dòng công việc.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện có chứa mục mà bạn muốn chấm dứt dòng công việc chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Xem Tất cả Nội dung Site rồi sau đó bấm tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục liên quan đến dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn.

 4. Trên trang trạng thái dòng công việc, dưới Thông tin dòng công việc, bấm chấm dứt dòng công việc này ngay bây giờ.

  Lưu ý: Nếu nối kết chấm dứt dòng công việc này ngay bây giờ không xuất hiện, bạn không có quyền phù hợp để thực hiện các tác vụ này. Liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn nếu bạn cần phải có một dòng công việc chấm dứt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×