Hủy bỏ đang chờ thư mời

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể hủy bỏ Groove workspace thư mời mà người nhận đã không được phản hồi. Bạn có thể làm điều này nếu người được mời không trả lời thư mời qua thời gian quá nhiều thời gian.

  1. Mở workspace trong đó bạn muốn hủy bỏ đang chờ thư mời.

  2. Trên Workspace tab, hãy bấm Hủy bỏ tất cả thư mời.

  3. Bấm để xác nhận.

Nếu người nhận sau đó mở và chấp nhận thư mời, một thông báo sẽ hiển thị thông báo cho họ thư mời đã bị hủy bỏ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×