Hợp lý hóa quy trình kinh doanh với biểu mẫu và dòng công việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 cung cấp nhiều tính năng có thể giúp bạn tích hợp và hợp lý hóa quy trình kinh doanh của bạn. Bạn có thể dùng công nghệ máy chủ InfoPath Forms Services trong Office SharePoint Server 2007 để tạo biểu mẫu dựa trên trình duyệt và thu thập dữ liệu từ các tổ chức không dùng Microsoft Office InfoPath 2007. Mọi người trong tổ chức những có thể hoàn thành biểu mẫu trong một trình duyệt Web hoặc thiết bị di động hỗ trợ HTML. Dòng công việc tự động di chuyển tài liệu hoặc mục thông qua một chuỗi các hành động hoặc tác vụ liên quan đến quy trình kinh doanh. Dòng công việc có thể hợp lý hóa việc chi phí của phối hợp quy trình kinh doanh phổ biến, chẳng hạn như dự án phê duyệt tài liệu hoặc xem lại, bằng cách quản lý và theo dõi các nhiệm vụ liên quan đến những quy trình

Trong phần giới thiệu này, bạn sẽ thấy cách nhân viên ở một công ty hư cấu được gọi là Adventure Works sử dụng Office InfoPath 2007 biểu mẫu và dòng công việc phê duyệt dựng sẵn có sẵn trong Office SharePoint Server 2007 hợp lý hóa quy trình báo cáo chi phí của họ.

Cách thực hiện:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×