Hộp thoại Chèn Trường Phối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong hộp thoại Chèn trường phối , bạn có thể chèn thông tin từ các trường riêng lẻ, chẳng hạn như tên, số điện thoại hoặc số của một tỷ lệ khỏi danh sách các nhà tài trợ. Để nhanh chóng thêm một trường từ tệp dữ liệu của bạn vào tài liệu chính, trên tab gửi thư , trong nhóm trường viết & chèn , bấm vào mũi tên kế bên Chèn trường phối, sau đó bấm vào tên trường.

Để biết thêm tùy chọn, bấm Chèn trường phối để mở hộp thoại Chèn trường phối .

Hộp Chèn Trường Phối

Sử dụng hộp thoại Chèn trường phối để thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn nguồn cho các trường bạn muốn thêm:

    • Để chọn trường địa chỉ sẽ tự động tương ứng với các trường trong nguồn dữ liệu của bạn, ngay cả khi trường của nguồn dữ liệu không có cùng tên với trường của bạn, hãy bấm Trường Địa chỉ.

    • Để chọn các trường luôn lấy dữ liệu trực tiếp từ một cột trong tệp dữ liệu, hãy bấm Trường Cơ sở dữ liệu.

  • Để thêm trường phối tài liệu của bạn, trong hộp trường , bấm vào trường bạn muốn, sau đó bấm chèn. Lặp lại cho mỗi trường bạn muốn thêm, sau đó bấm đóng.

  • Nếu hộp thoại Khớp Trường xuất hiện, Word có thể không tìm được một số thông tin cần thiết để chèn trường. Hãy bấm vào mũi tên bên cạnh (không khớp), rồi chọn trường từ nguồn dữ liệu tương ứng với trường bắt buộc phải có để phối thư.

Ghi chú: Nếu bạn chèn một trường từ danh sách Trường Cơ sở dữ liệu và sau đó chuyển tới nguồn dữ liệu không chứa cột có cùng tên, Word sẽ không thể chèn thông tin trường đó vào tài liệu đã phối.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×