Hỗ trợ trợ năng cho Word

Hỗ trợ trợ năng cho Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Word. Để tìm thông tin về cách tạo các tài liệu Word giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Word

Làm việc với văn bản, danh sách và đầu đề

Chia sẻ và đồng tác giả

Làm việc với liên kết, đầu trang, chân trang và phần tham khảo

Làm việc với bảng, biểu đồ và hình ảnh

Làm việc với mẫu, định dạng văn bản và bố trí

Xem thêm

Tạo tính trợ năng cho tài liệu Word của bạn

Công cụ Học tập trong Word

Video: Kiểm tra trợ năng cho tài liệu của bạn

Sử dụng phần bổ trợ Save as Daisy cho Word

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Word. Để tìm thông tin về cách tạo các tài liệu Word giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Word

Làm việc với văn bản

Chia sẻ tài liệu

Xem thêm

Tạo tính trợ năng cho tài liệu Word của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Word. Để tìm thông tin về cách tạo các tài liệu Word giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Word

Làm việc với văn bản

Chia sẻ tài liệu

Xem thêm

Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Word. Để tìm thông tin về cách tạo các tài liệu Word giúp người khuyết tật dễ dàng truy nhập, hãy xem mục Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Word

Làm việc với văn bản

Chia sẻ tài liệu

Làm việc với hình ảnh

Xem thêm

Giúp tài liệu Word của bạn dễ truy nhập

Công cụ Học tập trong Word

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×