Hỗ trợ trợ năng cho PowerPoint

Hỗ trợ trợ năng cho PowerPoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với PowerPoint. Để tìm thông tin về cách tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong PowerPoint

Làm việc với văn bản, hình ảnh, bảng, video, âm thanh và biểu đồ

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày

Trình chiếu bản trình bày

Lưu và in bản trình bày

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập các bản trình bày PowerPoint của bạn

Các tính năng trợ năng trong phát lại video trên PowerPoint

Các kiểu tệp Phụ đề Chi tiết được PowerPoint hỗ trợ

Sử dụng Bộ kiểm tra Trợ năng trên máy tính chạy Windows để tìm các sự cố về trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với PowerPoint. Để tìm thông tin về cách tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong PowerPoint

Làm việc với văn bản, hình ảnh, bảng và video

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày

Trình chiếu bản trình bày

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày bằng PowerPoint

Lưu và in bản trình bày

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập các bản trình bày PowerPoint của bạn

Các tính năng trợ năng trong phát lại video trên PowerPoint

Các kiểu tệp Phụ đề Chi tiết được PowerPoint hỗ trợ

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với PowerPoint. Để tìm thông tin về cách tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong PowerPoint

Làm việc với văn bản, hình ảnh và bảng

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày

Trình chiếu bản trình bày

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày bằng PowerPoint

Lưu và in bản trình bày

Xem thêm

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với PowerPoint.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong PowerPoint

Làm việc với văn bản, hình ảnh và bảng

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày

Trình chiếu bản trình bày

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày bằng PowerPoint

Lưu và in bản trình bày của bạn

Xem thêm

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập

Các kiểu tệp Phụ đề Chi tiết được PowerPoint hỗ trợ

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với PowerPoint. Để tìm thông tin về cách tạo bản trình bày PowerPoint giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn dễ truy nhập.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong PowerPoint

Làm việc với văn bản và hình ảnh

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày

Lưu và in bản trình bày

Xem thêm

Giúp bản trình bày PowerPoint của bạn trở nên dễ truy nhập

Các kiểu tệp Phụ đề Chi tiết được PowerPoint hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×