Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft Teams

Hỗ trợ trợ năng cho Microsoft Teams

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tìm cảnh báo, cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams for iOS.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams for Android.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tìm cuộc hội thoại, người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams trên web.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Microsoft Teams

Làm việc với nhóm của bạn trong Microsoft Teams

Tìm cảnh báo, cuộc hội thoại, mọi người hoặc tệp trong Microsoft Teams

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×