Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Hỗ trợ trợ năng cho Excel

Windows: Trợ năng cho Excel 2016

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel 2016 với các thiết bị nhập thay thế hoặc công nghệ hỗ trợ

Phím tắt

Các phím tắt và phím chức năng của Excel dành cho Windows

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Excel 2016

Làm việc với bảng và biểu đồ bằng bộ đọc màn hình trong Excel 2016

Xem thêm tác vụ bạn có thể thực hiện với bộ đọc màn hình trong Excel 2016

Tạo nội dung trợ năng bằng Excel 2016

iOS: Thông tin trợ năng dành cho Excel for iPad và Excel for iPhone

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for iOS với các thiết bị nhập thay thế hoặc công nghệ hỗ trợ

Tạo nội dung trợ năng bằng Excel for iOS

Giúp bảng tính Excel của bạn dễ truy nhập

Android: Thông tin trợ năng dành cho Excel for Android

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel for Android với các thiết bị nhập thay thế hoặc công nghệ hỗ trợ

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for Android

Bắt đầu sử dụng bộ đọc màn hình với Excel for Android

Làm việc với bảng và biểu đồ bằng bộ đọc màn hình trong Excel for Android

Tạo nội dung trợ năng bằng Excel for Android

Giúp bảng tính Excel của bạn dễ truy nhập trong Excel for Android

Di động: Thông tin trợ năng dành cho Excel Mobile for Windows

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Excel bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng Excel Mobile for Windows với các thiết bị nhập thay thế hoặc công nghệ hỗ trợ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×