Hỗ trợ cho đĩa mở rộng hình ảnh đã bị tắt trong Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vì một chỗ yếu bảo mật trong đĩa mở rộng tệp, Office 2016, Office 2013, Office 2010và Office 365 đã tắt khả năng chèn đĩa mở rộng tệp vào Office tài liệu. Thay đổi này có hiệu lực tính từ ngày 11 tháng 4 2017, Cập Nhật bảo mật.

Cập Nhật bảo mật được mô tả chi tiết về kỹ thuật trong bản tin bảo mật này.

Tất cả phiên bản dựa trên Windows của Office sẽ bị ảnh hưởng. (Thay đổi này đã tại chỗ trong Office 2007 kể từ năm 2015.)

Office for Mac 2011 và Office 2016 cho Mac bị ảnh hưởng bởi các thay đổi này.

Nó trông giống như một lỗi sản phẩm, nhưng sẽ cố ý

Nếu bạn tìm cách chèn một đĩa mở rộng tệp vào một tài liệu Office , bạn sẽ chỉ nhận được một chỗ dành sẵn cho ảnh với thông báo rằng ảnh không thể hiển thị:

Thông báo lỗi: ảnh này không thể hiển thị

Trong trường hợp đĩa mở rộng tệp, thông báo này có nghĩa là đó Office đã tắt tính năng khả năng chèn đĩa mở rộng tệp, vì chúng tôi nghĩ chỗ yếu độc hại tấn công là quá lớn.

Bắt đầu bằng Office 2010, các lỗ hổng đã được giải quyết bằng tự động chuyển đổi đĩa mở rộng tệp thành định dạng siêu tệp bảo mật hơn (EMF) khi chèn vào một tài liệu Office . Tệp có chứa các tệp đã chuyển đổi EMF tiếp tục hoạt động thông thường — các metafiles vẫn được giữ lại và vẫn hiển thị trong tài liệu.

Tại sao thay đổi này được tạo

Thay đổi này được thực hiện trong phản hồi cho sự cố hoạt động bảo mật có liên quan đến tệp. Đĩa mở rộng tệp cho phép nhúng script, để giúp phương tiện của tấn công độc hại cho bất kỳ ai sẽ chèn một đĩa mở rộng tệp hoặc mở một tài liệu có đĩa mở rộng tệp trong đó. Mặc dù các nỗ lực trước đó để giảm thiểu sự cố trong tài liệu Office , định dạng đĩa mở rộng vẫn sẽ có một nguồn độc hại tấn công. Để loại bỏ hoàn toàn rủi ro đĩa mở rộng tệp có chứa mã độc hại, Office quyết định tắt hoàn toàn tính năng khả năng chèn chúng.

Tôi vẫn có thể dùng đĩa mở rộng tệp trong Office?

Mặc dù chúng tôi khuyên nên đối với nó, có thể cho bạn bật khả năng chèn đĩa mở rộng tệp. Hãy đọc bài viết KB 2479871 để được hướng dẫn, vốn là phức tạp và liên quan đến thực hiện thay đổi vào sổ đăng ký Windows. Điều quan trọng cần lưu ý rằng thực hiện thay đổi này sẽ tăng lỗ hổng của bạn để mã độc hại là.

Nếu bạn thực hiện thay đổi sổ đăng ký, bạn sẽ có thể chèn đĩa mở rộng tệp trong ứng dụng mà bạn đã áp dụng thay đổi sổ đăng ký. Đĩa mở rộng tệp sẽ được tự động chuyển đổi thành EMF, lưu, và hiển thị trong tài liệu đã lưu, thậm chí bởi những người chưa thực hiện thay đổi sổ đăng ký. Lưu ý rằng thực hiện các thay đổi này cho sổ đăng ký giúp bạn dễ bị độc hại tấn công dựa trên đĩa mở rộng tệp.

Chúng tôi khuyên bạn không còn thêm đĩa mở rộng hình ảnh vào tài liệu Office , và thay vào đó dùng một thay thế:

Thay thế cho đĩa mở rộng tệp

EMF và SVG là định dạng siêu tệp đồ họa khác có thể được thay thế cho định dạng tệp đĩa mở rộng:

Loại tệp

Hỗ trợ bởi phiên bản này của Office

EMF

Office 2007, 2010, 2013, 2016, và Office 365

SVG

Office 365

Xuất hoặc chuyển đổi từ đĩa mở rộng để định dạng khác

Nếu bạn có ứng dụng đồ họa chẳng hạn như Adobe Illustrator, bạn có thể mở tệp có đĩa mở rộng trong đó và lưu hoặc xuất tệp vào EMF hoặc SVG.

Tương tự, bạn có thể dùng một công cụ chuyển đổi trực tuyến chẳng hạn như CloudConvert.com hoặc Convertio.co để chuyển đổi một đĩa mở rộng tệp EMF hoặc SVG.

Sau khi bạn đã chuyển đổi tệp thành định dạng tương thích cho Office và lưu nó vào máy tính của bạn, bạn chỉ cần chèn trong tài liệu của bạn như bình thường.

Tránh dùng đĩa mở rộng tệp làm cho tài liệu Office bảo mật hơn nói chung.

Định dạng tệp hình ảnh được hỗ trợ trong Office

Mở rộng tên tệp

Tên của kiểu ảnh

Raster hoặc véc-tơ?

SVG

Đồ họa Scalable Vector

Véc-tơ

EMF

Siêu tệp nâng cao Windows

Có thể bao gồm cả hai

wmf

Siêu tệp Windows

Có thể bao gồm cả hai

JPEG, jpg, jfif, jpe

Định dạng trao đổi tệp JPEG

Raster

PNG

Đồ họa khả chuyển trên mạng

Raster

BMP, dib, rle

Bitmap của Windows

Raster

GIF

Định dạng trao đổi đồ họa

Raster

EMZ

Nén Windows siêu tệp nâng cao

Có thể bao gồm cả hai

WMZ

Siêu tệp Windows nén

Có thể bao gồm cả hai

pcz

Nén Macintosh PICT

Raster

TIF, tiff

Định dạng tệp ảnh có gắn thẻ

Raster

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×