Hạn chế truy nhập vào các biểu mẫu trong một công cụ danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trình thiết kế công cụ danh sách có thể hạn chế truy nhập vào biểu mẫu theo những cách sau đây:

  • Bỏ chọn tùy chọn để tạo các mục trong thiết đặt và tùy chọn

    Nếu bạn vô hiệu hóa các mục này, người dùng sẽ không thể thêm bất kỳ mục mới vào công cụ danh sách.

  • Chọn các tùy chọn để loại trừ một biểu mẫu cho thành viên workspace, tùy thuộc vào vai trò của họ.

    Tùy chọn này được mô tả dưới đây.

Không bao gồm một biểu mẫu tùy thuộc vào vai trò thành viên

Người thiết kế có thể muốn thực hiện một biểu mẫu sẵn dùng chỉ với một số thành viên. Ví dụ, bạn có thể muốn cho phép chỉ người quản lý để thêm mục mới, trong khi cho phép các thành viên muốn đọc những mục này. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách cho phép chỉ vai trò người quản lý để chọn biểu mẫu này trên menu công cụ danh sách mới .

  1. Mở trình thiết kế.

  2. Bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn thay đổi.

  3. Bấm Thuộc tính.

  4. Bỏ chọn các vai trò thành viên được loại trừ nhìn thấy biểu mẫu này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×