Hạn chế thay đổi đối với các tệp trong Word và Excel

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn người xem lại nội dung để vô tình thay đổi tài liệu Word hoặc bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng định dạng và hạn chế sửa.

Ghi chú: Để thêm hạn chế người xem lại từ thực hiện các thay đổi cho tài liệu hoặc bảng tính của bạn, bạn có thể tạo tệp chỉ đọc hoặc bạn có thể mật khẩu bảo vệ nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi hạn chế đối với các tệplàm cho tài liệu chỉ đọc.

Hạn chế các thay đổi trong Word

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

  Bảo vệ tài liệu tùy chọn

  Ngăn hạn chế định dạng và chỉnh sửa xuất hiện.

  Ngăn Hạn chế Chỉnh sửa

 2. Trong hạn chế định dạng, hạn chế chỉnh sửabắt đầu áp dụng, bạn có thể thực hiện lựa chọn đáp ứng nhu cầu của bạn định dạng và chỉnh sửa.

Để biết thêm bảo vệ tùy chọn, bấm tệp > Bảo vệ tài liệu.

Bảo vệ tài liệu

Hạn chế các thay đổi trong Excel

Trong tab xem lại , trong nhóm bảo vệ , xem lại các tùy chọn bảo vệ sau đây:

Bảo vệ sổ làm việc tùy chọn

 • Bảo vệ trang tính    Bảo vệ trang tính và nội dung của ô đã khóa.

 • Bảo vệ sổ làm việc    Bảo vệ sổ làm việc cho cấu trúc và Windows.

 • Cho phép sửa phạm vi    Xác định phạm vi có thể sửa được.

Để biết thêm bảo vệ tùy chọn, bấm tệp > Bảo vệ sổ làm việc.

Bảo vệ sổ làm việc

Hạn chế các thay đổi trong Word

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

  Bảo vệ tài liệu

 2. Ngăn hạn chế định dạng và chỉnh sửa xuất hiện.

  Ngăn Hạn chế Chỉnh sửa

 3. Trong hạn chế định dạng, hạn chế chỉnh sửabắt đầu áp dụng, bạn có thể thực hiện lựa chọn đáp ứng nhu cầu của bạn định dạng và chỉnh sửa.

Để biết thêm bảo vệ tùy chọn, bấm tệp > Bảo vệ tài liệu.

Bảo vệ tài liệu

Hạn chế các thay đổi trong Excel

Trong tab xem lại , trong nhóm thay đổi , xem lại các tùy chọn bảo vệ sau đây:

Bảo vệ trang tính tùy chọn

 • Bảo vệ trang tính    Bảo vệ trang tính và nội dung của ô đã khóa.

 • Bảo vệ sổ làm việc    Bảo vệ sổ làm việc cho cấu trúc và Windows.

 • Bảo vệ và chia sẻ sổ làm việc    Ngăn không cho các loại bỏ các thay đổi được theo dõi.

 • Cho phép người dùng sửa phạm vi    Xác định phạm vi có thể sửa được.

Để biết thêm bảo vệ tùy chọn, bấm tệp > Bảo vệ sổ làm việc.

Bảo vệ sổ làm việc

Xem thêm

Chuyển tài liệu thành chỉ đọc

Chỉ thay đổi cho tệp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×