Hạn chế hoặc cho phép thay đổi định dạng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn phân phối tài liệu cho người khác chỉnh sửa và bạn không muốn chúng để thay đổi diện mạo của tài liệu, bạn có thể giới hạn tất cả hoặc một số chủ đề và kiểu.

Ghi chú: 

Theo mặc định, tất cả các kiểu sẵn dùng và có thể thay đổi được người dùng khác. Bạn có thể hạn chế người thay đổi định dạng hoặc kiểu cho phần tài liệu hoặc cho toàn bộ tài liệu.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ kiểu , bấm Quản lý kiểu Quản lý Kiểu , sau đó bấm vào tab hạn chế .

 3. Trong hộp thứ tự sắp xếp , hãy chọn một thứ tự sắp xếp từ danh sách để xem kiểu (ví dụ, thứ tự bảng chữ cái).

 4. Bấm vào kiểu riêng lẻ mà bạn muốn hạn chế, hoặc chọn các kiểu nhóm bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Chọn Hiển thị      Bấm Tùy chọn này để chọn kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách kiểu được đề xuất, hãy bấm tab khuyên .

   Mẹo: Để thêm kiểu danh sách này, trên tab khuyên , chọn kiểu bạn muốn thêm, sau đó bấm Hiển thị.

  • Chọn dựng sẵn      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Microsoft Office Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  • Chọn tất cả      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Word và tất cả các kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

 5. Chọn các hộp kiểm bên cạnh một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Giới hạn định dạng cho phép kiểu      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem lại để thay đổi định dạng bằng cách dùng chỉ cho phép kiểu. Những người sẽ không thể định dạng văn bản trực tiếp hoặc sử dụng kiểu được hạn chế.

  • Tự định dạng cho phép ghi đè lên định dạng      Chọn tùy chọn này để cho phép người xem xét dùng kiểu hạn chế khi tự động định dạng văn bản chẳng hạn như siêu kết nối hoặc dấu đầu dòng tự động. Ví dụ, nếu bạn chọn hộp kiểm này, Word sẽ tự động định dạng siêu kết nối, ngay cả khi kiểu siêu kết nối bị khóa.

   Ghi chú: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi giới hạn định dạng cho phép kiểu được chọn.

  • Chủ đề chặn hoặc phối hợp chuyển      Chọn tùy chọn này để ngăn không cho người xem lại thay đổi chủ đề được sử dụng trong tài liệu.

  • Chuyển đổi khối tập kiểu nhanh      Chọn tùy chọn này để ngăn không cho người xem lại thay đổi tập kiểu hiện tại.

 6. Bấm hạn chế.

  Một biểu tượng khóa Biểu tượng Khóa Kiểu sẽ xuất hiện bên cạnh bất kỳ kiểu được hạn chế.

 7. Bấm OK.

 8. Bạn có thể được nhắc tạo mật khẩu một tùy chọn. Để gán mật khẩu cho tài liệu sao cho chỉ những người biết mật khẩu có thể loại bỏ hạn chế, hãy nhập mật khẩu trong hộp nhập mật khẩu mới (tùy chọn) , và sau đó xác nhận mật khẩu.

Đầu trang

Sau khi bạn có hạn đối với kiểu cụ thể, bạn có thể loại bỏ hạn chế để người khác đều được phép sử dụng chúng trong tài liệu của bạn.

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm công cụ khởi động hộp thoại kiểu .

  Công cụ Khởi động Hộp thoại Kiểu

 2. Trong ngăn tác vụ kiểu , bấm Quản lý kiểu Quản lý Kiểu , sau đó bấm vào tab hạn chế .

 3. Trong hộp thoại Quản lý kiểu , hãy chọn thứ tự sắp xếp bạn muốn dùng để xem các kiểu.

 4. Bấm vào kiểu riêng lẻ mà bạn muốn cho phép, hoặc chọn các kiểu nhóm bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

  • Chọn Hiển thị      Bấm Tùy chọn này để chọn kiểu xuất hiện theo mặc định trong danh sách được đề xuất. Để xem danh sách kiểu được đề xuất, hãy bấm tab khuyên .

   Mẹo: Để thêm kiểu danh sách này, trên tab khuyên , chọn kiểu bạn muốn thêm, sau đó bấm Hiển thị.

  • Chọn dựng sẵn      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Microsoft Office Word nhưng không có bất kỳ kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

  • Chọn tất cả      Bấm Tùy chọn này để chọn tất cả các kiểu được bao gồm trong Word và tất cả các kiểu tùy chỉnh mà bạn đã tạo.

 5. Bấm cho phép.

 6. Nếu các kiểu hạn chế – bảo vệ bằng mật khẩu, nhập mật khẩu để mở khóa các kiểu.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×