Hướng dẫn công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote Online bật giáo viên để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ ghi chép lớp học của họ.

Tính năng bao gồm:

 • Phân phối trang hoặc phần mới cho học viên trong lớp học nhanh chóng và dễ dàng

 • Xem lại liên tục làm việc sinh viên (ví dụ, nhiệm vụ hoặc câu đố)

 • Dễ dàng dẫn hướng và duyệt sổ ghi chép học viên thông qua một danh sách học viên

 • Khởi động chức năng ứng dụng Class Notebook

 • Cung cấp tài nguyên hữu ích Professional phát triển và cộng đồng

Tab sổ ghi chép lớp học

Nếu bạn được cấp phép làm giáo viên từ thuê bao Office 365 của trường học, hoặc nếu bạn có quyền quản trị đối với một sổ ghi chép lớp học, tab Sổ ghi chép lớp học sẽ được hiển thị trong OneNote Online.

Phân phối một trang cho học viên

Phân phối một nhiệm vụ, bài tập về nhà, thông tin trang hoặc tài nguyên khác cho học viên, sử dụng Phân phối trang.

 1. Bắt đầu từ trang OneNote mà bạn muốn phân phối, hãy chọn Trang phân phối. Bạn có thể phân phối trang từ bất kỳ phần nào trong sổ ghi chép lớp học.

 2. Chọn phần để sao chép trang vào. Mỗi sinh viên sẽ nhận được một bản sao của trang đó trong phần riêng của họ.

 3. Chọn phân phối.

Phân phối phần mới cho học viên

Sử dụng Phân phối phần mới để tạo phần mới, trống trong sổ ghi chép lớp học từng học viên. Ví dụ, dùng nó để tạo một phần phòng mới trong mỗi sổ ghi chép học viên.

 1. Chọn phân phối phần mới.

 2. Nhập tên của phần mới.

 3. Chọn phân phối.

 4. Để điền vào phần mới với nội dung, hãy dùng Trang phân phối.

Xem lại và đánh giá công việc sinh viên

Làm việc hoàn thành sinh viên trong sổ tay lớp học của họ, giáo viên có thể xem lại và cung cấp phản hồi — ngay cả khi họ không phải trong lớp học.

 1. Trong sổ tay lớp học của bạn, hãy chọn Xem lại sinh viên công việc.

 2. Chọn một phần (ví dụ, bài tập về nhà) để xem danh sách tất cả các trang được phân phối tới phần đó.

 3. Chọn trang bạn muốn xem lại, sau đó chọn từ danh sách học viên của để xem lại của họ làm việc.
  Mẹo: Học viên có thể được sắp xếp theo tên hoặc họ để giữ chúng căn chỉnh với sổ lớp của bạn.

Quản lý sổ tay lớp học của bạn

Để thêm hoặc loại bỏ sinh viên hoặc giáo viên, tạo sổ ghi chép lớp học mới, hoặc quản lý sổ tay lớp học hiện có, các nút trong công cụ sổ ghi chép lớp học OneNote Online đưa bạn tới một trang web khác nhau. Chọn điều này khởi động ứng dụng Class Notebook trong Office 365, và làm theo các hướng dẫn trong ứng dụng đó.

Tài nguyên dành cho giáo viên

Các nút trong phần Phát triển Professional mở các nối kết này:

Để gửi phản hồi về công cụ sổ ghi chép lớp học như thế nào làm việc cho bạn (hoặc không hoạt động), sử dụng phần Trợ giúp và phản hồi . Khi bạn chọn Gửi phản hồi, chương trình email mặc định sẽ mở ra, hãy sẵn sàng để gửi cho chúng tôi một email.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×