Hướng dẫn: Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tóm tắt:    Ở cuối hướng dẫn trước đó, Power Pivot trợ giúp, sổ làm việc Excel có ba báo cáo Power View và nhiều trực quan hóa, bao gồm bản đồ tương tác, hình tròn, thanh và biểu đồ cột. Trong hướng dẫn này, bạn tìm hiểu cách tạo báo cáo Power View tương tác bổ sung.

Lưu ý, quá, rằng khi bạn phát hành các báo cáo và đặt chúng sẵn dùng trên SharePoint, trực quan hóa này chỉ tương tác như trong hướng dẫn này, cho người nào xem nó.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Tạo biểu đồ bội số

Xây dựng báo cáo tương tác bằng cách dùng thẻ và ô xếp

Tạo biểu đồ phân tán và biểu đồ bong bóng với trực quan hóa phát dựa vào thời gian

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học. Bạn cũng có thể nhìn thấy một danh sách các video cho thấy nhiều niệm và chức năng của Power View trong hành động.

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Những hướng dẫn này sử dụng Excel 2013 có hỗ trợ Power Pivot. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, hãy xem mục Hướng dẫn Nhanh về Excel 2013. Để biết hướng dẫn về cách bật Power Pivot, hãy xem mục Phần bổ trợ Power Pivot.

Tạo biểu đồ bội số

Trong phần này, bạn tiếp tục tạo trực quan hóa tương tác với Power View. Phần này mô tả cách tạo một vài kiểu khác nhau của biểu đồ bội số. Bội số đôi khi còn gọi là biểu đồ lưới mắt cáo.

Tạo tương tác Dọc Biểu đồ bội số

Để tạo biểu đồ bội số, bạn bắt đầu với biểu đồ khác, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ đường.

 1. Trong Excel, hãy chọn thanh và cột trang tính. Tạo báo cáo Power View mới bằng cách chọn POWER VIEW > Chèn > Power View từ ribbon. Trang tính báo cáo Power View trống sẽ được tạo. Đổi tên báo cáo bội số, bằng cách bấm chuột phải vào tab dọc theo phía dưới cùng, sau đó chọn đổi tên từ menu xuất hiện. Bạn cũng có thể bấm đúp vào tab để đổi tên.

 2. Bung rộng bảng huy chương trong Trường Power View và chọn giới tính vào và sau đó là các trường sự kiện. Từ khu vực trường, hãy chọn nút mũi tên bên cạnh sự kiện, và chọn đếm (không trống). Bảng Power View tạo ra sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  Trực quan hóa bảng Power View

 3. Từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > biểu đồ khác > biểu đồ hình tròn. Bây giờ, báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  biểu đồ hình tròn Power View
   

 4. Bạn quyết định nó sẽ thú vị để xem số lượng các sự kiện theo giới tính theo thời gian. Một cách để xem thông tin đó là dùng bội số. Từ bảng huy chương , hãy kéo năm trường bội số dọc. Để xem bội số thêm, loại bỏ chú giải khỏi báo cáo bằng cách chọn bố trí > chú giải > không có từ ruy-băng.

 5. Thay đổi bố trí để hiển thị bội số lưới sáu đồ rộng bằng sáu biểu đồ cao. Biểu đồ được chọn, hãy chọn bố trí > chiều cao lưới > 6 và sau đó bố trí > chiều rộng lưới > 6. Màn hình của bạn bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  Biểu đồ hình tròn bội số trong Power View

 6. Loại biểu đồ bội số cũng tương tác. Di chuột qua bất kỳ biểu đồ hình tròn, và thông tin về lát đó được hiển thị. Bấm bất kỳ lát cắt hình tròn trong lưới, sau đó lựa chọn được tô sáng cho mỗi biểu đồ trong bội số. Trong màn hình dưới đây lát cắt màu vàng (phụ nữ) cho 1952 đã được chọn và tất cả các lát màu vàng được tô sáng. Khi thêm biểu đồ sẵn dùng vì Power View có thể hiển thị trong một màn hình, một thanh cuộn dọc sẽ hiển thị dọc theo cạnh phải của trực quan hóa.

  tương tác với biểu đồ bội số Power View

Tạo biểu đồ bội số ngang tương tác

Biểu đồ ngang hoạt động tương tự như biểu đồ bội số dọc.

 1. Bạn muốn thay đổi của bạn biểu đồ bội số dọc thành ngang dọc. Làm như vậy, kéo trường năm từ vùng bội số dọc vào vùng bội số ngang, như minh họa trong màn hình sau đây.


  thay đổi trực quan hóa Power View từ Trường Power View

 2. Trực quan hóa báo cáo Power View thay đổi thành biểu đồ bội số ngang. Thông báo thanh cuộn dọc theo phía dưới cùng của trực quan hóa, Hiển thị trong màn hình sau đây.

  bội số ngang trong Power View

Tạo biểu đồ đường bội số

Tạo biểu đồ đường là bội số thật dễ dàng, quá. Các bước sau đây cho bạn cách tạo nhiều biểu đồ đường dựa trên số lượng huy chương cho mỗi năm.

 1. Tạo một trang tính Power View mới, và đổi tên Bội số dòng. Từ Trường Power View, hãy chọn số đếm huy chương và năm từ bảng huy chương . Thay đổi trực quan hóa thành biểu đồ đường bằng cách chọn thiết kế > biểu đồ khác > dòng. Bây giờ hãy kéo năm vào vùng trục. Biểu đồ của bạn trông giống như màn hình sau đây.
  biểu đồ đường thẳng Power View

 2. Hãy tập trung vào mùa đông huy chương. Trong ngăn bộ lọc , hãy chọn biểu đồ, sau đó kéo mùa từ bảng Medals vào ngăn bộ lọc. Chọn mùa đông, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Lọc biểu đồ trong Power View

 3. Để tạo bội số biểu đồ đường, hãy kéo các NOC_CountryRegion từ bảng Medals vào vùng bội số dọc. Báo cáo của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.
  bội số đường thẳng trong Power View

 4. Bạn có thể chọn để sắp xếp nhiều biểu đồ dựa trên trường khác nhau, và theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, bằng cách bấm vào lựa chọn ở góc trên bên trái của trực quan hóa.

Xây dựng báo cáo tương tác bằng cách dùng thẻ và ô xếp

Lát xếp và thẻ chuyển đổi bảng thành một chuỗi ảnh tức thời trực quan hóa dữ liệu, được sắp xếp theo định dạng thẻ, giống như thẻ chỉ mục. Trong các bước sau đây, bạn dùng thẻ để trực quan hóa số huy chương đã trao cho môn thể thao khác nhau, sau đó, lọc trực quan hóa đó bằng ngói kết quả dựa trên phiên bản.

Tạo trực quan hóa thẻ

 1. Tạo báo cáo Power View mới, và đổi tên thẻ. Từ Trường Power View, từ bảng môn , chọn môn. Từ bảng huy chương , chọn số đếm riêng biệt của, số lượng huy chương và NOC_CountryRegion. Trong khu vực trường của Trường Power View, bấm vào mũi tên bên cạnh NOC_CountryRegion và chọn đếm (riêng biệt).

 2. Trong ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > bảng > thẻ. Bảng của bạn trông giống như màn hình sau đây.
  trực quan hóa thẻ trong Power View

 3. Với trực quan hóa thẻ được chọn, chọn DiscImage từ bảng DiscImage . Bạn có thể nhận được một cảnh báo bảo mật sẽ nhắc bạn bấm một nút để bật nội dung để lấy các hình ảnh để hiển thị, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Cảnh báo Kết nối Dữ liệu Ngoài trong Excel

 4. Trong khu vực trường, sắp xếp các trường trong thứ tự sau: DiscImage, môn, số đếm huy chương, đếm NOC_CountryRegion và cuối cùng, số đếm riêng biệt của. Thẻ của bạn giờ đây trông tương tự như màn hình sau đây.
  Trực quan thẻ với các trường đã được sắp xếp lại
   

Dùng ô xếp với trực quan hóa thẻ

 1. Xem lại các thẻ dựa trên năm huy chương trình đã được trao từng thật dễ dàng. Trong Trường Power View, từ bảng huy chương , kéo trường năm vào vùng xếp cạnh nhau theo. Trực quan hóa của bạn bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.
  Dùng tính năng XẾP CẠNH NHAU THEO trong Power View

 2. Bây giờ các thẻ được lát theo năm, nhưng thêm điều gì đã xảy ra cũng. Lát xếp theo trường trở thành một bộ chứa, tại thời điểm này chỉ chứa các thẻ mà bạn đã tạo trong bước trước đó. Chúng tôi có thể thêm vào bộ chứa đó, Tuy nhiên, và xem cách sử dụng lát xếp bằng cách có thể tạo báo cáo tương tác phối hợp dạng xem dữ liệu của bạn.

 3. Bấm vào trong khu vực bên cạnh trực quan hóa thẻ, nhưng vẫn nằm trong bộ chứa xếp cạnh nhau theo. Các ngăn Trường Power View thay đổi để phản ánh bạn vẫn nằm trong bộ chứa ô xếp theo, nhưng bạn không nằm trong trực quan hóa thẻ. Màn hình sau đây cho thấy cách này hiển thị trong ngăn trường Power View.
  bộ chứa XẾP CẠNH NHAU THEO trong báo cáo Power View

 4. Trong Trường Power View, hãy chọn tất cả để hiển thị tất cả các bảng sẵn dùng. Từ bảng chủ nhà , hãy chọn thành phố, mùa, NOC_CountryRegion và FlagURL. Sau đó từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > bảng > thẻ. Bạn muốn bảng bạn vừa tạo ra để điền nhiều không gian sẵn dùng báo cáo, vì vậy bạn quyết định thay đổi loại trực quan hóa thẻ. Chọn thiết kế > tùy chọn > thẻ kiểu > khung chú thích. Tốt hơn rồi đó. Báo cáo của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.
  Thêm trực quan hóa khác vào bộ chứa XẾP CẠNH NHAU THEO trong Power View

 5. Thông báo như thế nào, khi bạn chọn một năm khác từ các lát xếp ở phía trên cùng của bộ chứa ô xếp theo, thẻ khung chú thích mà bạn vừa tạo ra cũng đồng bộ hóa với vùng chọn của bạn. Đó là vì cả trực quan hóa thẻ nằm trong bộ chứa xếp cạnh nhau theo bạn đã tạo. Khi bạn di chuyển vùng chọn ô xếp theo và chọn 2002, ví dụ, báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  tương tác với Ô XẾP trong Power View

 6. Bạn cũng có thể thay đổi cách thông tin lát xếp Power View. Từ ruy-băng, hãy chọn thiết kế > lát xếp > lát xếp loại > dòng ô xếp. Lát xếp phần trực quan hóa thay đổi và Power View sẽ di chuyển các lát xếp xuống dưới cùng của bộ chứa ô xếp, như minh họa trong màn hình sau đây.
  dùng DÒNG XẾP CẠNH NHAU trong Power View

Như đã nói ở, khi bạn phát hành các báo cáo và đặt chúng sẵn dùng trên SharePoint, các phần trực quan hóa chỉ tương tác cho người nào xem nó.

Tạo biểu đồ phân tán và biểu đồ bong bóng với trực quan hóa phát dựa vào thời gian

Bạn cũng có thể tạo biểu đồ tương tác cho thấy những thay đổi theo thời gian. Trong phần này, bạn tạo biểu đồ phân tán và biểu đồ bong bóng, và trực quan hóa dữ liệu thế vận hội theo cách này sẽ cho phép bất kỳ ai xem báo cáo Power View của bạn để tương tác với chúng theo nhiều cách thú vị và tuyệt vời.

Tạo một biểu đồ phân tán và biểu đồ bong bóng

 1. Tạo báo cáo Power View mới bằng cách chọn POWER VIEW > Chèn > Power View từ ribbon. Đổi tên báo cáo bong bóng. Từ bảng huy chương , chọn số đếm huy chương và NOC khu vực quốc gia. Trong khu vực trường, bấm vào mũi tên bên cạnh NOC_CountryRegion và chọn đếm (riêng biệt) để có cung cấp một số quốc gia hoặc khu vực mã, chứ không phải là các mã chính họ. Sau đó từ bảng sự kiện , chọn môn thể thao.

 2. Chọn thiết kế > chuyển trực quan hóa > biểu đồ khác > tán xạ để thay đổi trực quan hóa thành biểu đồ phân tán. Báo cáo của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  biểu đồ tán xạ trong Power View

 3. Tiếp theo kéo sự kiện từ bảng sự kiện vào khu vực kích cỡ của Trường Power View. Báo cáo của bạn trở nên thú vị hơn và bây giờ sẽ trông giống như màn hình sau đây.

  dùng KÍCH CỠ trong biểu đồ bong bóng Power View

 4. Biểu đồ tán xạ của bạn bây giờ là biểu đồ bong bóng và kích cỡ của bong bóng dựa trên số lượng huy chương đã trao cho mỗi môn thể thao.

 5. Biểu đồ bong bóng cũng tương tác. Khi bạn di chuột qua Rowing bong bóng, Power View trình bày bạn với các dữ liệu bổ sung về thể thao đó, như minh họa trong hình sau đây.

  rê chuột qua biểu đồ Bong bóng Power View để biết thêm thông tin

Tạo trực quan hóa phát dựa vào thời gian

Nhiều trực quan hóa bạn tạo dựa trên sự kiện xảy ra theo thời gian. Trong tập dữ liệu thế vận hội, đó là thú vị để xem làm thế nào huy chương đã được trao trong toàn bộ các năm. Các bước sau đây hướng dẫn bạn cách tạo trực quan hóa phát, hoặc hiệu ứng hoạt hình, dựa trên dữ liệu dựa vào thời gian.

 1. Trong biểu đồ tán xạ bạn đã tạo trong bước trước đó, hãy lưu ý đến vùng trục phát trong trường Power View, như minh họa trong màn hình sau đây.

  trục PHÁT Power View

 2. Từ bảng huy chương , hãy kéo năm vùng trục phát. Dưới đây đến phần thú vị phần. Trục được tạo ra dọc theo phía dưới cùng của trực quan hóa biểu đồ phân tán và biểu tượng phát xuất hiện bên cạnh đó, như minh họa trong màn hình sau đây. Bấm phát.

  nút Phát trong báo cáo Power View

 3. Xem khi bong bóng di chuyển, phóng to và thu gọn khi di chuyển các năm dọc theo trục phát. Bạn có thể cũng tô sáng một bong bóng cụ thể trong trường hợp này là thể thao cụ thể, và rõ ràng hãy xem cách nó thay đổi khi tiến triển trục phát. Một đường theo dõi khóa học, trực quan tô sáng và theo dõi các điểm dữ liệu như trục di chuyển tiến lên.

 4. Chọn dưới nước, sau đó bấm phát. Dưới nước được tô sáng và hình nền mờ trong góc trên bên phải của báo cáo hiển thị năm (trục phát) dưới dạng phát trục di chuyển tiếp. Ở cuối, đường dẫn dưới nước đã được tô sáng trong trực quan hóa, trong khi các môn thể thao bị làm mờ. Màn hình sau đây Hiển thị báo cáo khi hoàn thành trục phát.

  trực quan hóa bong bóng dựa vào thời gian trong Power View

 5. Bạn có thể chọn nhiều hơn một môn thể thao bằng cách nhấn giữ phím CTRL và thực hiện nhiều lựa chọn. Hãy thử xem. Trong màn hình sau đây, ba thể thao được chọn: đấu vật, điền, và dưới nước.

  tô sáng nhiều bong bóng trong báo cáo PHÁT Power View

 6. Cuối cùng, bạn có thể lọc biểu đồ tán xạ giống như bất kỳ kiểu trực quan hóa khác. Có rất nhiều màu, vì có rất nhiều thể thao trong tập dữ liệu. Từ bảng huy chương , kéo mùa vào khu vực màu của Trường Power View. Bây giờ chỉ hai màu được dùng, cho mỗi mùa (mùa hè hoặc mùa đông). Màn hình sau đây Hiển thị này, nhưng để xem điều này trông như thế nào tuyện vời nên, hãy xem video ở cuối hướng dẫn này.

  dùng slicer trong báo cáo PHÁT Power View

Không có tất cả các sắp xếp báo cáo tuyệt vời, hấp dẫn, bạn có thể tạo với Power View. Trực quan hóa mỗi mang đến một số và các dạng xem riêng biệt vào dữ liệu của bạn. Để cung cấp cho báo cáo hấp dẫn hơn, bạn có thể kết hợp trực quan hóa khác trên một trang đơn báo cáo, và thực hiện dữ liệu của bạn đến sống.

Chốt kiểm tra và Bài kiểm tra

Ôn lại Những gì Bạn đã Học

Trong hướng dẫn này, bạn đã tìm hiểu cách tạo biểu đồ bội số, biểu đồ đường, biểu đồ bong bóng và tán xạ biểu đồ. Bạn cũng học được cách lát xếp báo cáo của bạn và làm thế nào để tạo một bộ chứa mà nhiều báo cáo có thể được đưa vào.

Hướng dẫn này kết thúc loạt bài về tạo báo cáo Power View.

Video từ bộ dữ liệu Olympics

Đôi khi nó được gọn để xem các tác vụ trong hành động. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy nối kết đến video đã được tạo bằng cách dùng bộ dữ liệu Olympics. Các đoạn video này là tương tự như các hướng dẫn, nhưng một số của sổ làm việc, Power Pivot hình ảnh, hoặc trang tính Power View có thể hơi khác một chút.

Video Power Pivot:

 • Đặt trường mặc định

 • Ẩn cột và bảng

 • Thêm mô tả vào cột và bảng

 • Quan hệ

 • Tóm tắt theo

Video Power View:

 • Bắt đầu với Power View trong Excel 2013

 • Biểu đồ bong bóng và tán xạ

 • Thẻ

 • Truy sâu xuống trong một cấu trúc phân cấp không thể thức

 • Truy sâu xuống bằng cấu trúc phân cấp trong mô hình

 • Bộ lọc

 • Cấu trúc phân cấp

 • Tô sáng

 • Bản đồ

 • Bản đồ: Sửa dữ liệu bản đồ mơ hồ

 • Ma trận

 • Bội số

 • Biểu đồ hình tròn

 • Làm mới dữ liệu trong mô hình dữ liệu

 • Slicer

 • Sắp xếp

 • Ô xếp

Cảm ơn bạn! Tôi hy vọng bạn đã thích chuỗi hướng dẫn này, và tìm thấy nó hữu ích trong tìm hiểu về cách tạo báo cáo Power View của riêng bạn. Bạn có thể tạo báo cáo tuyệt vời, và trọn vẹn, và tương tác với Power View, và chia sẻ chúng bằng cách dùng cổng thông tin nghiệp vụ thông minh trên SharePoint.

Hướng dẫn trong loạt bài này

Danh sách sau đây cung cấp các nối kết tới tất cả các hướng dẫn trong loạt bài này:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 1

 6. Tạo dạng xem báo cáo Power tuyệt vời-phần 2

BÀI KIỂM TRA

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Tên khác cho loại biểu đồ bội số là gì?

A: biểu đồ cuộn.

B: biểu đồ.

C: biểu đồ lưới mắt cáo.

D: biểu đồ trang

Câu hỏi 2: Vùng nào trong Trường Power View cho phép bạn tạo một bộ chứa mà trong đó bạn có thể chứa nhiều trực quan hóa?

A: vùng cột.

B: vùng tóm tắt.

C: The xếp cạnh nhau theo vùng.

D: vùng bộ chứa.

Câu 3: Để tạo một trực quan hóa hoạt hình dựa trên một trường, chẳng hạn như trường dữ liệu, vùng trường Power View nào bạn nên sử dụng?

A: vùng trục phát.

B: vùng bội số ngang.

C: vùng hoạt hình.

D: bạn không thể tạo trực quan hóa đó thú vị được có thể bạn không?

Câu 4: Điều gì xảy ra trên biểu đồ bội số nếu có nhiều biểu đồ hình tròn hơn thể xếp vừa trên một màn hình?

A: power View sẽ tự động bắt đầu cuộn qua các biểu đồ hình tròn.

B: power View cung cấp một thanh cuộn, cho phép bạn cuộn qua biểu đồ hình tròn khác.

C: power View tạo báo cáo cho chỉ nhiều biểu đồ hình tròn có thể nhìn thấy trên màn hình cùng một lúc.

D: power View sẽ tự động đặt tất cả biểu đồ hình tròn trên một màn hình, bất kể có bao nhiêu biểu đồ hình tròn được yêu cầu.

Đáp án của bài kiểm tra

 1. Câu trả lời đúng: C

 2. Câu trả lời đúng: C

 3. Câu trả lời đúng: A

 4. Câu trả lời đúng: B

Lưu ý: Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×