Hướng dẫn: Tối ưu hóa Mô hình Dữ liệu cho báo cáo Power View

Bạn đã tạo một Mô hình Dữ liệu trong Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013, tập hợp dữ liệu lại trong nhiều bảng và từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Bây giờ bạn có thể cải tiến Mô hình Dữ liệu để mô hình này có thể trở thành nền tảng cho các báo cáo Power View phức tạp.

 1. Mở sổ làm việc bạn đã tạo trong Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013.

 2. Trong Excel, trên Power Pivot > Quản lý để mở cửa sổ Power Pivot.

Nếu bạn không thấy tab Power Pivot, hãy xemKhởi động Power Pivot trong bổ trợ Excel 2013 để được hướng dẫn.

Trong bài viết này

Đặt trường mặc định

Trong cửa sổ Power Pivot

Trong trang tính Power View trong Excel

Đặt hành vi bảng

Trong cửa sổ Power Pivot

Trong trang tính Power View trong Excel

Tạo tổng hợp mặc định

Trong cửa sổ Power Pivot

Trong trang tính Power View trong Excel

Thêm mô tả

Trong cửa sổ Power Pivot

Trong trang tính Power View trong Excel

Đặt trường mặc định

Trong cửa sổ Power Pivot

 1. Bấm tab bảng DimProduct.

 2. Bấm tab Nâng cao > Tập Trường Mặc định.

Trường mặc định là các trường được thêm vào một trang tính Power View khi bạn bấm vào tên bảng hơn là mở rộng bảng và chọn các trường cụ thể.

Lưu ý:  Hộp thoại liệt kê tất cả các trường trong bảng, thậm chí cả những bảng bạn đã đánh dấu để ẩn khỏi công cụ khách hàng. Nếu bạn thêm một trong các trường ẩn vào tập trường mặc định, trường ẩn này vẫn không xuất hiện trong công cụ khách hàng.

 1. Chọn và thêm các trường này:

  • ProductName

  • Thể loại Sản phẩm

  • Thể loại con Sản phẩm

  • UnitCost

 2. Bấm OK.

Trong trang tính Power View trong Excel

 1. Trở về trang tính Power View trong Excel. Bạn thấy thông báo cho biết rằng báo cáo Power View cần làm mới dữ liệu. Bấm OK.

Lưu ý:  Trong phần còn lại của tài liệu hướng dẫn này, mỗi lần bạn thay đổi Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot , bạn cần làm mới dữ liệu trong các trang tính Power View.

 1. Bấm vào trang tính trống (không chọn bản đồ bạn đã thêm trong tài liệu hướng dẫn khác) và bấm vào tên bảng DimProduct.

Power View thêm bảng với bốn trường đó.

Đọc thêm về lý do bạn định cấu hình tập trường mặc định cho báo cáo Power View.

Đặt hành vi bảng

Trong cửa sổ Power Pivot

 1. Trở về cửa sổ Power Pivot và tab bảng DimProduct.

 2. Bấm vào Hành vi Bảng.

 3. Đối với Mã định danh Hàng, bấm ProductKey.

Nếu bạn không đặt mã định danh hàng, bạn không thể đặt bất kỳ giá trị nào khác trong hộp thoại này.

Lưu ý:  Hộp thoại liệt kê tất cả các trường trong bảng, bao gồm ProductKey bạn đã đánh dấu để ẩn khỏi công cụ khách hàng. Nếu bạn đặt một trong các trường ẩn là nhãn mặc định, trường ẩn này vẫn không xuất hiện trong công cụ khách hàng.

 1. Đối với Giữ Hàng Duy nhất, chọn ProductName.

 2. Đối với Nhãn Mặc định, chọn ProductName.

Không có hình ảnh trong dữ liệu này, vì vậy bạn không thể đặt hình ảnh mặc định.

 1. Bấm OK.

Trong trang tính Power View trong Excel

 1. Trở về trang tính Power View trong Excel và làm mới dữ liệu.

Lưu ý rằng trong danh sách Trường và ô Trường, tên Sản phẩm có biểu tượng giống như một thẻ nhỏ ở bên cạnh. Điều này cho biết

 1. Chọn bảng bạn đã tạo với các trường mặc định trong phần trước.

 2. Trên tab Thiết kế, bấm vào mũi tên dưới Bảng và bấm vào Thẻ.

Lưu ý rằng các thẻ chứa cùng các trường như bảng, nhưng chúng được bố trí khác đi. Lưu ý rằng trường mà chúng ta đặt là nhãn mặc định, Tên Sản phẩm, được hiển thị nổi bật hơn văn bản trong các trường khác. Bạn có thể thay đổi cách văn bản khác được hiển thị trong bước kế tiếp.

 1. Trên tab Thiết kế, bấm vào mũi tên dưới Kiểu Thẻ và bấm vào Khung chú thích.

Bây giờ toàn bộ văn bản đều có kích cỡ lớn.

Đọc thêm về lý do bạn cấu hình các thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View.

Tạo tổng hợp mặc định

Trong cửa sổ Power Pivot

 1. Bấm tab bảng FactSales.

 2. Bấm vào ô bên dưới cột Giá Đơn vị trong Vùng Tính.

 3. Trên tab Trang đầu, bấm vào mũi tên bên cạnh Tự động tính tổng > Trung bình.

 4. Thao tác này sẽ tạo một trường được tính toán tính giá trị trung bình của giá đơn vị cho một sản phẩm, dựa trên ngữ cảnh của phép tính – vị trí của trường trong ảo hóa.

Trong trang tính Power View trong Excel

 1. Trở về trang tính Power View trong Excel và làm mới dữ liệu.

 2. Bung rộng bảng FactSales trong danh sách Trường.

 3. Lưu ý các biểu tượng khác bên cạnh các trường. Trường UnitPrice có biểu tượng Sigma (Σ) bên cạnh. Trường Sum hoặc UnitPrice có biểu tượng một máy tính nhỏ. Đó là trường được tính toán. Bấm vào bức vẽ trống rồi chọn các trường UnitPrice và Sum of UnitPrice.

 4. Hai giá trị này giống nhau.

 5. Trong vùng Trường, bấm vào mũi tên bên cạnh trường UnitPrice. Lưu ý các tùy chọn khác: Sum, Average, vân vân. Bấm Average.

 6. Trong vùng Trường, bấm vào mũi tên cạnh trường Tổng Giá Đơn vị. Lưu ý rằng bạn không thể thay đổi tập hợp này vì bạn đã xác định tập hợp cho trường này trong Power Pivot.

  Mẹo:  Hãy ghi nhớ điều này khi phát triển mô hình dữ liệu của bạn: Power View có thể thực hiện rất nhiều phép tính đơn giản cho bạn nhanh chóng và rất linh hoạt. Vì vậy, hãy đề Power View thực hiện các phép tính đơn giản. Chỉ tạo các phép tính phức tạp hơn trong mô hình trong Power Pivot .

Thêm mô tả

Bạn có thể thêm mô tả vào các trường và bảng trong Power Pivot. Chúng được hiển thị trong Power View.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Trong cửa sổ Power Pivot

 1. Trong bảng DimProduct, chọn cột ProductName, bấm chuột phải rồi bấm Mô tả.

 2. Nhập “Chúng tôi gọi đây là sản phẩm” hoặc bất kỳ điều gì bạn thích.

 3. Bấm chuột phải vào tab bảng Địa lý rồi bấm Mô tả.

 4. Nhập “Đây là vị trí” hoặc bất kỳ điều gì bạn thích.

Trong trang tính Power View trong Excel

 1. Trở về trang tính Power View trong Excel và làm mới dữ liệu.

 2. Di chuột lên tên bảng Địa lý và trường ProductName để xem mô tả bạn đã thêm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×