Hướng dẫn Nhanh cho Office 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn mới dùng Office 2013, bạn có thể tải về bất kỳ hướng dẫn nào trong số các Hướng dẫn Nhanh miễn phí của chúng tôi. Những tài liệu có thể in ra này chứa các mẹo, lối tắt và ảnh chụp màn hình hữu ích để giúp bạn làm quen.

Trên Windows 8, bạn có thể mở và xem các hướng dẫn này trong ứng dụng Windows 8 Reader mà không cần thực hiện bất kỳ bước nào khác. Trên các phiên bản Windows cũ hơn, bạn cần phải cài đặt Bộ đọc Adobe miễn phí trước khi có thể mở và xem các hướng dẫn này.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Access 2013

Hướng dẫn nhanh Access 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Excel 2013

Hướng dẫn nhanh Excel 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho OneNote 2013

Hướng dẫn nhanh OneNote 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Outlook 2013

Hướng dẫn nhanh Outlook 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Power Point 2013

Hướng dẫn nhanh PowerPoint 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Project 2013

Hướng dẫn nhanh Project 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Publisher 2013

Hướng dẫn nhanh Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh cho Visio 2013

Hướng dẫn nhanh Visio 2013

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh dành cho Word 2013

Hướng dẫn nhanh Word 2013

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×