Hướng dẫn Cảm ứng trong Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn mới dùng vào Office với Windows trên màn hình cảm ứng, hãy tìm hiểu một vài động tác sẽ giúp bạn tăng tốc.

Các động tác cơ bản:

Gõ nhẹ

Động tác gõ nhẹ

Chụm

Chụm các ngón tay vào nhau

Kéo dãn

Kéo giãn các ngón tay ra xa nhau

Trượt

Động tác trượt

Vuốt

Vuốt trên màn hình

Dưới đây là cách chúng hoạt động trên Office.

Trong một chương trình Office

Để…

Làm…

Chuyển sang Toàn Màn hình

Gõ nhẹ nút Chế độ Toàn Màn hình trên thanh tiêu đề.

Hoặc gõ nhẹ nút Tùy chọn Hiển thị Ruy-băng trên thanh tiêu đề và gõ nhẹ Tự động ẩn Ruy-băng.

Chuyển sang Dạng xem Chuẩn

Gõ nhẹ vào dấu ba chấm ở đầu màn hình, rồi gõ nhẹ nút Thoát khỏi Chế độ Toàn Màn hình.

Hoặc gõ nhẹ nút Tùy chọn Hiển thị Ruy-băng và gõ nhẹ Hiện Tab và Lệnh.

Bật chế độ Cảm ứng

Gõ nhẹ nút Chế độ Cảm ứng trên Thanh công cụ Truy cập Nhanh.

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Cảm ứng.

(Nếu bạn không thấy biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột, bạn có thể thêm nó vào Thanh công cụ Truy cập Nhanh. Hãy làm theo hướng dẫn để tùy chỉnh Thanh công cụ Truy cập Nhanh).

Tắt chế độ Cảm ứng

Gõ nhẹ nút Chế độ Cảm ứng trên Thanh công cụ Truy cập Nhanh.

Hoặc gõ nhẹ biểu tượng bàn tay Chế độ Cảm ứng/Chuột trên Thanh công cụ Truy cập nhanh và gõ nhẹ Chuột.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nhấn, giữ, sau đó thả bất kỳ nút nào trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Chọn hành động bạn muốn thực hiện từ menu xuất hiện.

Dùng bàn phím cảm ứng

Để…

Làm…

Hiện Bàn phím cảm ứng

Gõ nhẹ vào nút Bàn phím Cảm ứng trên thanh tác vụ.

Ẩn Bàn phím cảm ứng

Gõ nhẹ vào nút X trên Bàn phím cảm ứng.

Đậu Bàn phím cảm ứng

Gõ nhẹ vào Đậu trên Bàn phím cảm ứng để giữ nó mở.

Bỏ cố định Bàn phím cảm ứng

Gõ nhẹ vào Bỏ cố định trên Bàn phím cảm ứng.

Di chuyển quanh trong một tệp

Để…

Làm…

Cuộn

Chạm vào tài liệu và trượt nó lên và xuống.

Phóng to

Dãn hai ngón tay ra xa nhau.

Thu nhỏ

Chụm hai ngón tay vào nhau.

Lựa chọn

Để…

Làm…

Đặt con trỏ

Gõ nhẹ vào tệp.

Chọn văn bản

Gõ nhẹ vào văn bản và kéo điểm điều khiển chọn.

Định dạng văn bản

Gõ nhẹ vào văn bản đã chọn, sau đó gõ nhẹ vào một tùy chọn định dạng trên Thanh công cụ mini.

Làm việc với các hình dạng và đối tượng

Để…

Làm…

Di chuyển

Chạm vào đối tượng và trượt nó.

Đổi kích cỡ

Gõ nhẹ vào đối tượng, sau đó bấm và kéo núm điều tác chỉnh kích cỡ của đối tượng.

Xoay

Gõ nhẹ vào đối tượng, sau đó bấm và kéo điểm điều khiển xoay.

Trong Excel

Để…

Làm…

Sửa ô

Gõ đúp vào ô.

Chọn phạm vi dữ liệu

Gõ nhẹ vào một ô và kéo điểm điều khiển chọn.

Xóa nội dung của một ô

Gõ nhẹ vào một ô để chọn ô, gõ nhẹ lại vào ô để đưa lên thanh công cụ Mini, sau đó gõ nhẹ Xóa.

Trong PowerPoint

Để…

Làm…

Phóng to một bản chiếu ở dạng xem Chiếu hình

Dãn hai ngón tay ra xa nhau.

Thu nhỏ một bản chiếu ở Dạng xem Chiếu hình

Chụm hai ngón tay vào nhau.

Hiển thị các điều khiển trong Dạng xem Chiếu Hình

Gõ nhẹ vào một bản chiếu.

Đến bản chiếu tiếp theo hoặc trước đó trong Dạng xem Thường

Chạm nhanh vào bản chiếu theo chiều dọc, hoặc gõ nhẹ vào hình thu nhỏ trong Ngăn Hình thu nhỏ.

Chọn nhiều bản chiếu

Trong Ngăn Hình thu nhỏ hoặc trong Dạng xem Sắp xếp Bản chiếu, hãy vuốt nhanh theo chiều ngang vào mỗi bản chiếu cho đến khi màu sắc của khung viền hình thu nhỏ thay đổi.

Sắp xếp lại bản chiếu

Kéo bản chiếu theo chiều ngang ra khỏi Ngăn Hình thu nhỏ và thả nó vào vị trí mới.

Chọn nhiều đối tượng

Gõ nhẹ vào đối tượng để chọn nó rồi gõ nhẹ và giữ nó trong khi bạn gõ nhẹ vào các đối tượng khác.

Sửa văn bản trong một đối tượng

Gõ đúp vào văn bản.

Thay đổi thiết đặt hiển thị

Để…

Làm…

Làm cho văn bản và đối tượng lớn hơn

Vuốt, gõ nhẹ vào Bắt đầu, vuốt lên, gõ nhẹ Tất cả Ứng dụng, gõ nhẹ Ngăn Điều khiển (dưới Hệ thống Windows), gõ nhẹ Hình thức & Cá nhân hóa, gõ nhẹ Hiển thị và gõ Vừa – 125%.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×