Hình dạng với văn bản có siêu nối kết ở trên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ấn phẩm này chứa một hình dạng với văn bản và một siêu kết nối. Nếu điều kiện này không được cố định và đến Ấn phẩm sẽ được gửi dưới dạng thông điệp email, văn bản sẽ được xuất dưới dạng ảnh. Chất lượng ảnh sẽ thấp và hình ảnh sẽ thêm kích cỡ tệp của thông điệp email.

Tự động sửa

Loại bỏ siêu kết nối từ hình dạng     Bấm Sửa lỗi để loại bỏ siêu kết nối khỏi hình dạng và đặt siêu kết nối trên văn bản.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, xóa bỏ siêu kết nối.

  • Bấm chuột phải vào hình dạng và sau đó bấm Loại bỏ siêu kết nối trên menu lối tắt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×