Hãy xem, thay đổi và đặt lại một ID hội thảo được gán cho người dùng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một ID hội thảo tự động được gán cho người dùng khi họ được đặt cho hội thảo quay bằng cách dùng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo quay số vào. Hội thảo ID được gán có thể tĩnh hoặc linh động và gửi trong thư mời họp khi cuộc họp được lên lịch.

Tĩnh ID được sử dụng khi mọi người trong tổ chức của bạn như nó khi họ không muốn một số ngẫu nhiên Hãy nhớ, họ có thể chọn một số, hoặc họ có một mà dễ nhớ. Khi ID hội thảo động được sử dụng, mỗi cuộc họp mà một lịch biểu của người dùng sẽ nhận được gán một ID hội nghị duy nhất. Nếu bạn muốn gán cho ID hội thảo linh động và không tĩnh, Hãy đến đây.

Mặc dù một ID hội thảo tĩnh sẽ được tạo tự động và được gán cho người dùng, có thể đôi khi người dùng không thể sử dụng này và bạn muốn đặt thành một số hoặc nếu người dùng của bạn không thể nhớ hoặc đã mất ID hội thảo của họ, bạn có thể sử dụng Skype for Business Trung tâm quản trị và Windows PowerShell để xem , thay đổi, và đặt lại ID hội nghị của họ.

Email sẽ được gửi đến người dùng với ID hội thảo và số điện thoại hội thảo quay số mặc định, hoặc nếu bạn đặt lại ID hội thảo email khác sẽ được gửi mà bạn sẽ bao gồm ID hội thảo nhưng sẽ không bao gồm mã PIN.

Để xem ID hội thảo

Bạn có thể xem ID hội thảo của họ và gửi nó cho người đó.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business > hội thảo quay số, trong danh sách người dùng, chọn người dùng cần hội thảo ID.

 4. Trong hành động trang, hãy xem dưới ID hội thảo.

  Mẹo: Bạn có thể gửi toàn bộ thông tin hội thảo cho người dùng trong một email bao gồm ID hội thảo và số điện thoại quay số vào bằng cách bấm vào nối kết Gửi thông tin hội thảo qua email sau khi chọn người dùng trên trang Người dùng quay số vào.

  Bạn có thể sử dụng Windows PowerShell để xem ID hội thảo cho người dùng, bằng cách chạy:

  Get-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” 

  Xem Get-CsOnlineDialInConferencingUser để tìm hiểu thêm về lệnh ghép ngắn.

Để gán hoặc thay đổi ID hội thảo

Bạn có thể gán hoặc thay đổi một ID hội thảo cho một người dùng nếu, ví dụ, người nào đó một ID hội thảo dễ nhớ.

Ghi chú: Bạn không thể dùng trung tâm quản trị Skype for Business để sửa ID hội thảo được tạo tự động, nhưng có thể sử dụng Windows PowerShell để sửa hoặc thay đổi ID hội thảo mà bạn đã đặt.

 1. Để sửa hoặc thay đổi ID hội thảo cho người dùng, hãy chạy:

  Mẹo:  ID hội thảo phải có 7 chữ số và bạn không thể thay đổi điều này trong trung tâm quản trị Skype for Business hay bằng cách dùng Windows PowerShell.

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964

Để đặt lại ID hội thảo

Bạn có thể đặt lại ID hội thảo cho một người dùng nếu, ví dụ, nếu họ quên nó.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business > Hội thảo quay số vào, trong trang Hành động dưới ID Hội thảo bấm Đặt lại.

 4. Trong cửa sổ Đặt lại ID hội thảo? , bấm . Một ID hội thảo sẽ được tự động tạo ra và một email chứa ID hội thảo mới sẽ được gửi đến người dùng.

  Bạn có thể đặt lại ID hội thảo cho người dùng bằng cách sử dụng Windows PowerShell. Để làm điều này, hãy chạy:

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ResetLeaderPIN 8271964

Bạn nên biết thêm điều gì nữa?

Bạn muốn biết cách quản lý với Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thiết lập quay số vào hoặc hội thảo PSTN cho Skype for Business

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×