Hãy Dùng thử! Thiết Lập Dự án Kinh doanh để quản lý triển lãm thương mại

Trong mọi hình thức kinh doanh, bạn phải duy trì theo dõi các tác vụ tạo nên dự án và Adventure Works không phải là trường hợp ngoại lệ. Họ sử dụng không gian làm việc Quản lý Dự án để sắp xếp việc thiết lập một triển lãm thương mại.

Trước khi bạn dùng thử

Nếu bạn chưa dùng thử các biểu mẫu đó thì trước tiên bạn phải chuyển sang cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp Mẫu để sử dụng dữ liệu doanh nghiệp Adventure Works cho việc thực hành.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

 3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu, rồi bấm vào Chuyển sang Doanh nghiệp Mẫu.

 4. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Đừng lo lắng, cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng cho chính doanh nghiệp của mình không bị ảnh hưởng bởi việc bạn sử dụng tạm thời cơ sở dữ liệu doanh nghiệp mẫu.

Thiết lập Dự án Kinh doanh cho một triển lãm thương mại

Adventure Works đang lên kế hoạch cho một triển lãm thương mại mà họ sẽ tổ chức vào năm sau.

Mở Dự án Kinh doanh cho Triển lãm Thương mại Năm Sau

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trên tab Dự án Kinh doanh, bấm đúp vào Triển lãm Thương mại Năm Sau.

Bản ghi Dự án Kinh doanh

Loại Dự án là Triển lãm Thương mại. Bạn có thể tùy chỉnh danh sách để thêm các loại dự án mà doanh nghiệp của mình thường quản lý.

Bản ghi Dự án Kinh doanh hiển thị danh sách các loại dự án

Liên hệ chính cho triển lãm thương mại này là Contoso Expos, Inc., một chuyên gia trong lĩnh vực triển lãm thương mại và hội nghị, do đó, dự án được liên kết tới hồ sơ Tài khoản.

Dự án Kinh doanh hiển thị thông tin Nối kết Đến

Mục tổng quan Dự án mang tới góc nhìn tóm tắt về công việc cần được hoàn thành và khoảng thời gian còn lại cho tới khi hoàn tất.

Bản ghi Dự án Kinh doanh hiển thị Tổng quan

Mục Tác vụ Dự án hiển thị danh sách về các tác vụ bắt buộc để thiết lập triển lãm thương mại.

Bản ghi Dự án Kinh doanh hiển thị Tác vụ Dự án

Đầu Trang

Thêm tài khoản

Một khách hàng là Weekend Tours đã quyết định tham gia vào triển lãm thương mại, do đó, Adventure Works sẽ phải đảm bảo rằng Weekend Tours có được các loại xe đạp và phụ tùng họ cần.

 1. Trên bản ghi Dự án Kinh doanh cho Triển lãm Thương mại Năm Sau, trong mục Các tài khoản và liên hệ công việc liên quan, bấm vào Thêm.

  Bản ghi Dự án Kinh doanh thị các tài khoản và liên hệ công việc liên quan

 2. Trong hộp thoại Thêm Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc, hãy đảm bảo rằng danh sách Loại Mục được đặt thành Tất cả các Loại Tài khoản.

 3. Trong hộp Tìm kiếm, nhập Weekend Tours.

 4. Bấm vào tên tài khoản, rồi bấm vào OK.

  Weekend Tours được thêm vào danh sách các tài khoản và liên hệ công việc liên quan.

Đầu Trang

Thêm tác vụ

Adventure Works sẽ cần có một nhóm nhân viên điều hành gian hàng của mình trong suốt năm ngày diễn ra triển lãm thương mại. Người quản lý sẽ phải chọn nhân viên và đảm bảo đặt trước việc đi lại và ăn ở của họ. Sắp xếp đi lại đã được liệt kê là một trong các tác vụ.

Thêm tác vụ mới – Xác định nhóm – cho dự án, rồi chọn ngày đến hạn trước thời điểm của tác vụ Sắp xếp đi lại.

 1. Trong mục Tác vụ dự án, bấm vào Mới.

 2. Trong hộp Chủ đề, nhập: Xác định nhóm.

  Trong mục Dự án được liên kết, tác vụ được tự động liên kết tới dự án Triển lãm Thương mại Năm Sau.

 3. Trong mục Thiết đặt tác vụ dự án, ở hộp Ngày đến hạn, bấm vào một ngày đến hạn khác trước ngày đến hạn dành cho tác vụ Sắp xếp đi lại.

 4. Bấm Lưu & Đóng.

  Xác định Nhóm được tích hợp trong danh sách tác vụ dự án

Đầu Trang

Tạo mẫu từ một dự án hiện có

Vì Adventure Works sẽ tổ chức một số triển lãm thương mại nên họ sử dụng một mẫu cho các triển lãm thương mại để không phải thêm các tác vụ giống nhau cho từng dự án triển lãm thương mại nữa.

 1. Trên Dải băng của Dự án Kinh doanh Triển lãm Thương mại Năm Sau, trong nhóm Mẫu Dự án, bấm vào Tạo Mẫu Biểu tượng Tạo Mẫu .

 2. Trong hộp Tên Mẫu, nhập: Triển lãm Thương mại Xe đạp, rồi bấm vào OK.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Mẫu Dự án sẽ liệt kê mọi tác vụ mà Adventure Works thực hiện để thiết lập triển lãm thương mại.

 3. Bấm vào Xác định nhóm, rồi bấm vào Chỉnh sửa.

 4. Trong hộp thoại Chỉnh sửa Tác vụ Dự án, hãy thực hiện những thao tác sau:

  • Trong hộp Bắt đầu sau (ngày), nhập: 20.

  • Trong hộp Khoảng thời gian dành cho tác vụ (ngày), nhập: 5.

  • Bấm OK.

Đầu Trang

Tạo dự án mới theo mẫu

Adventure Works cần tạo dự án cho triển lãm thương mại mùa thu. Tạo dự án kinh doanh mới qua việc bắt đầu bằng mẫu Triển lãm Thương mại Xe đạp

 1. Ở Ngăn Dẫn hướng, bên dưới Business Contact Manager, bấm vào Quản lý Dự án.

 2. Trên Dải băng, trong nhóm Mẫu Dự án, bấm vào Quản lý Mẫu Dự án.

 3. Trong hộp thoại Quản lý Mẫu Dự án, bấm vào Triển lãm Thương mại Xe đạp, rồi bấm vào Tạo Dự án.

 4. Trong hộp thoại Tạo Dự án Kinh doanh, hãy thực hiện các thao tác sau:

  • Trong hộp Tên Dự án, nhập Triển lãm Thương mại Mùa thu.

  • Bấm vào Liên kết tới. Trong hộp thoại Liên kết tới một Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc, bấm vào Contoso Expos, Inc. Bấm vào Liên kết Tới, rồi bấm vào OK.

  • Bấm vào OK để đóng hộp thoại Tạo Dự án Kinh doanh.

   Bản ghi Dự án Kinh doanh của Triển lãm Thương mại Mùa thu sẽ mở ra.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×