Hành động StopAllMacros Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro StopAllMacros trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để dừng tất cả các macro hiện đang chạy.

Thiết đặt

Hành động macro StopAllMacros không có bất kỳ đối số.

Ghi chú

Bạn thường dùng hành động này khi điều kiện lỗi nào cần thiết để dừng tất cả các macro. Bạn có thể sử dụng một biểu thức điều kiện trong macro hàng hành động chứa hành động này. Khi biểu thức đánh giá là True (– 1), Access dừng tất cả các macro.

Ví dụ, bạn có thể có macro Hiển thị một hộp thư dưới dạng một trong một số hành động phức tạp, bao gồm chạy macro khác. Nếu người dùng bấm hủy trong hộp thông báo này, hành động macro StopAllMacros có thể dừng tất cả các macro đang chạy.

Nếu macro đã dùng tiếng dội lại hoặc hành động SetWarnings để bật hồi báo hoặc hiển thị của hệ thống thư tắt, hành động macro StopAllMacros sẽ tự động bật chúng lại.

Hành động này không sẵn dùng trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×