Hành động SaveObject Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro SaveObject để lưu một đối tượng Access đã xác định hoặc đối tượng hoạt động nếu không có được xác định. Bạn cũng có thể lưu đối tượng hoạt động với tên mới trong một số trường hợp (điều này hoạt động giống như lệnh Lưu dưới dạng trên Thanh công cụ truy nhập nhanh).

Ghi chú: Bắt đầu trong Access 2010, lưu hành động macro đã được đổi tên để SaveObject.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động SaveObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng bạn muốn lưu. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, Trang truy nhập dữ liệu, Dạng xem máy chủ, sơ đồ, Thủ tục lưu trữhoặc hàm trong hộp Kiểu đối tượng trong phần Hành động đối số của cửa sổ thiết kế macro. Để chọn đối tượng hiện hoạt, để đối số này trống. Nếu bạn chọn một kiểu đối tượng trong đối số này, bạn phải chọn một đối tượng hiện có tên trong đối số Tên đối tượng .

Tên Đối tượng

Tên đối tượng được lưu. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để đối số Kiểu đối tượng trống, bạn có thể để trống để lưu đối tượng active đối số này, hoặc trong một số trường hợp, hãy nhập tên mới trong đối số này để lưu đối tượng hoạt động với tên này.

Nếu bạn nhập tên mới, tên phải thực hiện theo các tiêu chuẩn quy ước đặt tên cho Access đối tượng.

Ghi chú

Hành động macro SaveObject hoạt động trên tất cả đối tượng cơ sở dữ liệu mà người dùng rõ ràng có thể mở và lưu. Đối tượng đã xác định phải được mở để hành động SaveObject có bất kỳ hiệu ứng nào trên đối tượng. Hành động này có hiệu ứng tương tự như cách chọn một đối tượng và sau đó lưu nó bằng cách bấm lưu trên Thanh công cụ truy nhập nhanh. Rời khỏi đối số Kiểu đối tượng trống và nhập tên mới trong đối số Tên đối tượng có cùng một hiệu ứng như bấm Lưu dưới dạng trên Thanh công cụ truy nhập nhanhvà nhập tên mới cho đối tượng hiện hoạt. Sử dụng hành động macro SaveObject cho phép bạn xác định một đối tượng để lưu và thực hiện lệnh Lưu dưới dạng từ một macro.

Ghi chú: Bạn không thể sử dụng hành động macro SaveObject để lưu bất kỳ thao tác sau với tên mới:

  • Một biểu mẫu trong Dạng xem biểu mẫu hoặc Dạng xem biểu dữ liệu.

  • Một báo cáo trong xem trước khi in.

  • Một mô-đun.

  • Dạng xem máy chủ trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc xem trước khi in.

  • Một trong trang truy nhập dữ liệuLượt xem trang.

  • Một bảng trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc xem trước khi in.

  • Một truy vấn trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc xem trước khi in.

  • Một thủ tục dịch sẵn trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc xem trước khi in.

Hành động macro SaveObject , cho dù nó thực hiện trong một macro chạy trong cơ sở dữ liệu hiện tại hoặc trong một cơ sở dữ liệu thư viện, luôn lưu đối tượng đã xác định hoặc đối tượng hiện hoạt trong cơ sở dữ liệu đối tượng được tạo ra.

Nếu bạn lưu đối tượng active với tên mới, nhưng có tên là giống như tên của đối tượng hiện có của loại này, một hộp thoại hỏi nếu bạn muốn ghi đè lên đối tượng hiện có. Nếu bạn đã đặt Cảnh báo trên đối số của hành động macro SetWarningskhông, không hiển thị hộp thoại và đối tượng cũ được tự động ghi đè.

Để chạy hành động SaveObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp lưu của đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×