Hành động RunSQL Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RunSQL để chạy một truy vấn hành động trong cơ sở dữ liệu trên máy tính Access bằng cách sử dụng câu lệnh SQL tương ứng. Bạn cũng có thể chạy một truy vấn định nghĩa dữ liệu.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro RunSQL có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Câu lệnh SQL

Câu lệnh SQL cho truy vấn hành động hoặc truy vấn định nghĩa dữ liệu bạn muốn chạy. Độ dài tối đa của câu lệnh này là 255 ký tự. Đây là một đối số bắt buộc.

Sử dụng giao dịch

Chọn bao gồm truy vấn này trong một giao dịch. Chọn không nếu bạn không muốn dùng một giao dịch. Mặc định là . Nếu bạn chọn không cho đối số này, truy vấn có thể chạy nhanh hơn.

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng truy vấn hành động để chắp thêm, xóa và Cập Nhật bản ghi và lưu một truy vấn tập kết quả dưới dạng một bảng mới. Bạn có thể sử dụng truy vấn định nghĩa dữ liệu để tạo, thay đổi và xóa bỏ bảng, và để tạo và xóa bỏ chỉ mục. Bạn có thể sử dụng hành động macro RunSQL để thực hiện các thao tác trực tiếp từ macro mà không cần phải sử dụng truy vấn được lưu trữ.

Nếu bạn cần phải nhập một câu lệnh SQL dài hơn 255 ký tự, sử dụng phương pháp RunSQL của đối tượng DoCmd trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun thay vào đó. Bạn có thể nhập câu lệnh SQL của ký tự tối đa 32,768 VBA.

Truy vấn Access là thực sự câu lệnh SQL được tạo khi bạn thiết kế truy vấn bằng cách dùng lưới thiết kế trong Cửa sổ truy vấn. Bảng sau đây Hiển thị các truy vấn hành động Access và truy vấn định nghĩa dữ liệu và câu lệnh SQL tương ứng của họ.

Kiểu truy vấn

Câu lệnh SQL

Hành động

Chắp thêm

CHÈN VÀO

Xóa

DELETE

Tạo bảng

CHỌN... VÀO

Cập nhật

CẬP NHẬT

Định nghĩa dữ liệu (riêng về SQL)

Tạo bảng

TẠO BẢNG

Thay đổi một bảng

THAY ĐỔI BẢNG

Xóa bảng

THẢ BẢNG

Tạo chỉ mục

TẠO CHỈ MỤC

Xóa bỏ chỉ mục

BỎ CHỈ MỤC

Bạn cũng có thể sử dụng một mệnh đề IN với các câu lệnh để sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khác.

Ghi chú: Để chạy một truy vấn chọn hoặc truy vấn chéo bảng từ macro, sử dụng đối số dạng xem của hành động macro OpenQuery để mở hiện có một chọn truy vấn hoặc truy vấn chéo bảng trong Dạng xem biểu dữ liệu. Bạn cũng có thể chạy truy vấn hành động hiện có và truy vấn riêng về SQL giống nhau.

Mẹo

Để xem tương đương SQL của truy vấn Access, hãy bấm Dạng xem SQL trên menu dạng xem (trên thanh trạng thái Access). Bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL được liệt kê dưới dạng mô hình để tạo truy vấn để chạy hành động macro RunSQL . Sao chép câu lệnh SQL trong đối số câu lệnh SQL cho hành động macro RunSQL có cùng một hiệu ứng như chạy truy vấn Access này trong cửa sổ truy vấn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×