Hành động RunMenuCommand Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RunMenuCommand trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để chạy lệnh dựng sẵn Access .

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro RunCommand đã được đổi tên để RunMenuCommand. Đối số cho hành động macro này vẫn không thay đổi.

Thiết đặt

Hành động RunMenuCommand có đối số hành động sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Command

Tên của lệnh bạn muốn chạy. Hộp Command hiển thị các lệnh dựng sẵn có trong Access, theo thứ tự bảng chữ cái. Đây là đối số bắt buộc.

Chú thích

Bạn có thể sử dụng hành động RunMenuCommand để chạy một lệnh Access từ thanh menu tùy chỉnh, thanh menu chung, menu lối tắt tùy chỉnh hoặc menu lối tắt chung.

Bạn có thể sử dụng hành động RunMenuCommand trong macro với biểu thức có điều kiện để chạy lệnh tùy thuộc vào một số điều kiện.

Khi bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access từ phiên bản trước của Access, một số lệnh có thể không còn có sẵn dùng. Lệnh có thể đã được đổi tên, di chuyển tới menu khác nhau, hoặc có thể không còn sẵn dùng trong Access. Các hành động DoMenuItem cho các lệnh không thể được chuyển thành RunMenuCommand hành động. Khi bạn mở macro, Access sẽ hiển thị một hành động RunMenuCommand với một đối số lệnh trống cho các lệnh. Bạn phải sửa macro và nhập một đối số hợp lệ lệnh, hoặc xóa bỏ hành động RunMenuCommand .

Để chạy hành động RunMenuCommand trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp RunCommand của đối tượng ứng dụng . (Đây là tương đương với phương pháp RunCommand của đối tượng DoCmd .)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×