Hành động RestoreWindow Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RestoreWindow trong cơ sở dữ liệu Access để khôi phục một maximized hoặc thu nhỏ cực tiểu cửa sổ kích cỡ trước đó.

Ghi chú: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro khôi phục đã được đổi tên để RestoreWindow.

Ghi chú: Hành động macro này không thể được áp dụng cho mã windows trong trình soạn thảo Visual Basic. Để biết thông tin về cách làm ảnh hưởng đến mã windows, hãy xem chủ đề thuộc tính WindowState .

Thiết đặt

Hành động macro RestoreWindow không có bất kỳ đối số.

Ghi chú

Hành động macro này hoạt động trên đối tượng đã chọn. Nếu một đối tượng đã được thu nhỏ, bạn có thể trước tiên hãy chọn nó bằng cách sử dụng hành động macro SelectObject và sau đó có thể khôi phục nó kích cỡ trước đó bằng cách sử dụng hành động macro RestoreWindow .

Bạn có thể sử dụng hành động macro MoveAndSizeWindow để di chuyển hoặc kích cỡ cửa sổ trình mà bạn đã khôi phục.

Hành động macro RestoreWindow có hiệu ứng tương tự như cách bấm khôi phục nút ở góc trên bên phải của cửa sổ hoặc bấm vào khôi phục lệnh trên menu điều khiển của cửa sổ.

Để chạy hành động RestoreWindow trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp khôi phục đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×