Hành động RepaintObject Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RepaintObject trong cơ sở dữ liệu Access để hoàn thành bất kỳ đang chờ Cập Nhật màn hình cho một đối tượng cơ sở dữ liệu đã xác định hoặc đối tượng cơ sở dữ liệu hiện hoạt, nếu không có được xác định. Các Cập Nhật bao gồm bất kỳ recalculations đang chờ cho điều khiển vào đối tượng.

Thiết đặt

Hành động macro RepaintObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Loại Đối tượng

Loại đối tượng để vẽ lại. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, Trang truy nhập dữ liệu, Dạng xem máy chủ, sơ đồ, Thủ tục lưu trữhoặc hàm trong hộp Kiểu đối tượng trong cửa sổ thiết kế macro. Đối số này để trống để chọn đối tượng hiện hoạt.

Tên Đối tượng

Tên đối tượng vẽ lại. Hộp Tên đối tượng Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để trống đối số Kiểu đối tượng , để đối số này trống cũng.

Ghi chú

Access đợi để hoàn thành đang chờ Cập Nhật màn hình cho đến khi nó đã hoàn tất việc các tác vụ đang chờ. Với hành động này, bạn có thể bắt buộc sơn lại ngay lập tức các điều khiển trong đối tượng đã xác định. Bạn có thể sử dụng hành động này:

  • Khi bạn sử dụng hành động macro SetValue để thay đổi giá trị trong một số điều khiển. Truy nhập có thể không hiển thị các thay đổi ngay lập tức, đặc biệt là nếu các điều khiển khác (chẳng hạn như điều khiển được tính toán) phụ thuộc vào giá trị trong các điều khiển đã thay đổi.

  • Khi bạn muốn đảm bảo rằng biểu mẫu bạn đang xem Hiển thị dữ liệu trong tất cả các điều khiển của nó. Ví dụ, điều khiển chứa đối tượng OLE không hiển thị dữ liệu của họ ngay lập tức sau khi bạn mở một biểu mẫu.

Lưu ý: 

  • Hành động này không gây ra một truy vấn lại của cơ sở dữ liệu, để nó không hiển thị bản ghi mới và đã thay đổi hoặc loại bỏ đã xóa bản ghi từ đối tượng cơ sở bảng hoặc truy vấn. Sử dụng truy vấn lại hành động macro để truy vấn lại nguồn của đối tượng hoặc một trong các điều khiển của nó. Sử dụng hành động macro ShowAllRecords để hiển thị các bản ghi gần đây nhất và loại bỏ mọi bộ lọc được áp dụng.

  • Hành động macro RepaintObject không có tác động tương tự như bấm làm mới trong nhóm bản ghi trên trang đầu tab, Hiển thị bất kỳ thay đổi bạn hoặc người dùng khác đã thực hiện đối với các bản ghi đang được hiển thị trong biểu mẫu và biểu dữ liệu.

Để chạy hành động macro RepaintObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp RepaintObject của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×