Hành động RenameObject Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RenameObject để đổi tên một đối tượng cơ sở dữ liệu đã xác định trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính.

Lưu ý: Bắt đầu trong Access 2010, hành động macro đổi tên đã được thay đổi để RenameObject.

Lưu ý: Hành động macro này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro RenameObject có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên mới

Một tên mới cho đối tượng cơ sở dữ liệu. Nhập tên đối tượng trong hộp Tên mới trong cửa sổ thiết kế macro. Đây là một đối số bắt buộc.

Loại Đối tượng

Loại đối tượng bạn muốn đổi tên. Bấm bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro, mô-đun, truy nhập dữ liệu, dạng xem máy chủ, sơ đồ, thủ tục được lưu trữhoặc hàm. Để đổi tên đối tượng được chọn trong ngăn dẫn hướng, để đối số này trống.

Tên cũ

Tên đối tượng được đổi tên. Hộp Tên cũ Hiển thị tất cả đối tượng trong cơ sở dữ liệu của kiểu được chọn bởi đối số Kiểu đối tượng . Nếu bạn để trống đối số Kiểu đối tượng , để đối số này trống cũng.

Lưu ý: Nếu bạn chạy macro chứa hành động RenameObject trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm đối tượng có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Ghi chú

Tên mới của đối tượng cơ sở dữ liệu phải thực hiện theo các tiêu chuẩn quy ước đặt tên cho truy nhập đối tượng.

Bạn không thể đổi tên một đối tượng mở.

Nếu bạn để các đối số Kiểu đối tượngTên cũ trống, Access đổi tên đối tượng được chọn trong ngăn dẫn hướng. Để chọn một đối tượng trong ngăn dẫn hướng, bạn có thể sử dụng hành động macro SelectObject với đối số Trong ngăn dẫn hướng được đặt thành .

Bạn cũng có thể đổi tên một đối tượng bằng cách bấm chuột phải trong ngăn dẫn hướng, bấm đổi tên, nhập tên mới. Với hành động RenameObject , bạn không cần phải chọn đối tượng đầu tiên trong ngăn dẫn hướng, và bạn không cần phải dừng macro để nhập tên mới.

Hành động này khác với hành động macro CopyObject , tạo một bản sao của đối tượng bên dưới tên mới.

Để chạy hành động RenameObject trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp đổi tên của đối tượng DoCmd .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×