Hành động OpenFunction Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong dự án truy nhập (* .adp), bạn có thể sử dụng hành động macro OpenFunction để mở một hàm do người dùng xác định trong Dạng xem biểu dữ liệu, tại chỗ hoạt Cửa sổ thiết kế, dạng xem soạn thảo văn bản của SQL (cho giá trị vô hướng hoặc hàm do người dùng xác định bảng), hoặc xem trước khi in. Hành động này sẽ chạy các chức năng đã xác định người dùng khi mở trong dạng xem biểu dữ liệu. Bạn cũng có thể chọn chế độ mục nhập dữ liệu cho hàm do người dùng xác định và hạn chế các bản ghi mà hàm do người dùng xác định Hiển thị.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Ghi chú: Access 2010 là phiên bản cuối cùng mà hỗ trợ truy nhập dữ liệu dự án.

Thiết đặt

Hành động macro OpenFunction có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên hàm

Tên hàm do người dùng xác định để mở. Hộp Tên hàm Hiển thị tất cả các hàm do người dùng xác định trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động hàm trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Access trước tiên tìm hàm có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Dạng xem

Dạng xem mà hàm do người dùng xác định sẽ mở ra. Chọn biểu dữ liệu, thiết kế, Xem trước khi in, PivotTablehoặc PivotChart trong hộp dạng xem . Mặc định là biểu dữ liệu.

Chế độ dữ liệu

Chế độ mục nhập dữ liệu cho hàm do người dùng xác định. Điều này chỉ áp dụng cho người dùng xác định các hàm mở trong dạng xem biểu dữ liệu. Chọn Thêm (người dùng có thể thêm bản ghi mới nhưng không thể xem hoặc sửa bản ghi hiện có), chỉnh sửa (người dùng có thể xem hoặc sửa bản ghi hiện có và thêm bản ghi mới), hoặc Chỉ đọc (người dùng chỉ có thể xem bản ghi). Mặc định là sửa.

Ghi chú

Hành động macro này là tương tự như cách bấm đúp vào một hàm do người dùng xác định trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào hàm trong ngăn dẫn hướng và chọn một dạng xem.

Chuyển sang dạng xem thiết kế, trong khi hàm do người dùng xác định đang mở sẽ loại bỏ thiết đặt Chế độ dữ liệu đối số cho hàm do người dùng xác định. Thiết đặt này không phải là hiệu ứng, ngay cả khi người dùng trở lại dạng xem biểu dữ liệu.

Mẹo    

  • Bạn có thể chọn một hàm do người dùng xác định trong ngăn dẫn hướng và kéo nó lên trên cửa sổ thiết kế macro. Thao tác này sẽ tự động tạo một hành động OpenFunction mở ra hàm do người dùng xác định trong dạng xem biểu dữ liệu.

  • Nếu bạn không muốn hiển thị các thư hệ thống thường xuất hiện khi một hàm do người dùng xác định chạy (cho biết nó là một hàm do người dùng xác định và hiển thị số lượng bản ghi sẽ có bị ảnh hưởng), bạn có thể sử dụng hành động macro SetWarnings bỏ Hiển thị các thư.

Để chạy hành động macro OpenFunction trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp OpenFunction của đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×