Hành động OpenDataAccessPage Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro OpenDataAccessPage để mở một trang truy nhập dữ liệu trong Lượt xem trang hoặc Cửa sổ thiết kế.

Ghi chú: Access 2007 là phiên bản cuối cùng dữ liệu mở hỗ trợ truy nhập trang.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Thiết đặt

Hành động macro OpenDataAccessPage có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên trang truy nhập dữ liệu

Tên của trang để mở. Hộp Tên trang truy nhập dữ liệu trong phần Đối số hành động bộ dựng Macro ngăn Hiển thị tất cả các trang trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Đây là một đối số bắt buộc.

Nếu bạn chạy macro chứa hành động macro OpenDataAccessPage trong một cơ sở dữ liệu thư viện, Microsoft Office Access 2007 trước tiên tìm trang có tên này trong cơ sở dữ liệu thư viện, sau đó trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Dạng xem

Dạng xem mà trang truy nhập dữ liệu sẽ mở ra. Bấm duyệt hoặc thiết kế trong hộp dạng xem . Mặc định là trình duyệt.

Ghi chú

Hành động này là tương tự như cách bấm đúp vào trang truy nhập dữ liệu trong ngăn dẫn hướng, hoặc bấm chuột phải vào trang truy nhập dữ liệu trong ngăn dẫn hướng và sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

Để chạy hành động macro OpenDataAccessPage trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp OpenView của đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×