Hành động OnError Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro OnError trong Access để xác định những gì sẽ xảy ra khi xuất hiện lỗi trong macro.

Lưu ý: Hành động macro OnError không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động macro OnError có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Đến

Xác định hành vi chung sẽ xuất hiện khi gặp phải lỗi. Bấm vào mũi tên thả xuống, sau đó bấm Thiết đặt sau đây:

Thiết đặt

Mô tả

Tiếp

Access bản ghi chi tiết về lỗi trong đối tượng MacroError nhưng không ngăn macro. Macro tiếp tục với hành động tiếp theo.

Tên macro

Truy nhập dừng macro hiện tại và chạy macro được đặt tên là trong đối số Tên Macro .

Không thành công

Truy nhập dừng macro hiện tại và hiển thị thông báo lỗi.

Tên macro

Nếu đối số đến được đặt Tên Macro, nhập tên của macro con lỗi được dùng để xử lý lỗi. Tên bạn nhập phải khớp với tên macro con lỗi macro hiện tại; bạn không thể nhập tên của một đối tượng khác nhau macro. Trong ví dụ dưới đây, ErrorHandler phụ macro nằm trong cùng một macro đối tượng dưới dạng hành động macro OnError .

Đối số này phải được để trống nếu đối số đến được đặt là không thành cônghoặc tiếp theo .

Lưu ý: Cửa sổ thiết kế macro đã được thay đổi trong Access 2010. Nếu bạn đang dùng Access 2007, tên của macro được dùng để xử lý lỗi phải khớp với một tên trong cột Tên Macro macro hiện tại.

Ghi chú

  • Hành động macro OnError thường được đặt ở đầu macro, nhưng bạn cũng có thể đặt hành động ở phần sau của macro. Các quy tắc thiết lập bằng hành động sẽ có hiệu lực bất cứ khi nào hành động sẽ chạy.

  • Nếu bạn đặt đến đối số không thành công, Access sẽ hoạt động như cũ khi có không có hành động OnError trong macro. Có nghĩa là, nếu gặp phải lỗi, Access dừng macro và hiển thị một thông báo lỗi thông thường. Dùng chính cho thiết đặt không thành công là tắt bất kỳ xử lý lỗi mà bạn thiết lập phiên bản cũ hơn trong macro.

Ví dụ

Macro sau đây trình diễn sử dụng hành động macro OnError . Trong ví dụ này, hành động OnError xác định truy nhập chạy một lỗi tùy chỉnh xử lý các macro con lỗi có tên là ErrorHandler khi xuất hiện lỗi. Nếu xuất hiện lỗi trong bất kỳ thao tác tiếp theo, Access nhảy đến macro con lỗi ErrorHandler. Macro con lỗi ErrorHandler Hiển thị một hộp thông báo tham chiếu đến đối tượng MacroError để hiển thị thông tin về lỗi.

Tên macro con lỗi

Hành động

Đối số

OnError

Đi đến: tên Macro

Tên macro: ErrorHandler

[Hành động 2]

...

[Hành động n]

ErrorHandler

MessageBox

Thông báo: = "lỗi #" & [MacroError]. [Số] & "ngày" & [MacroError]. [ActionName] & "hành động."

Bíp:

Kiểu: không có

Tiêu đề: lỗi xảy ra

Đây là một ảnh chụp màn hình của trình thiết kế macro Access (truy nhập Phiên bản 2010 trở lên) với ví dụ trước. Trong trường hợp này, biểu thức trong hành động SetLocalVar gây ra lỗi vì nó đang cố gắng chia một số không. Truy nhập di chuyển xuống để macro con lỗi có tên là ErrorHandler và hiển thị thông tin lỗi trong một hộp thư.

Truy nhập bề mặt thiết kế macro Hiển thị một hành động macro OnError.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×