Hành động CopyDatabaseFile Macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động macro CopyDatabaseFile để tạo bản sao của hiện tại Microsoft SQL Server 7.0 hoặc mới hơn cơ sở dữ liệu được kết nối với dự án truy nhập của bạn (* .adp). Access detaches cơ sở dữ liệu hiện tại và sau đó đính kèm vào máy chủ đích. Để biết thêm thông tin về việc gỡ bỏ và đính kèm cơ sở dữ liệu, hãy xem tài liệu SQL Server.

Ghi chú: Hành động này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu là không tin cậy.

Ghi chú: Access 2010 là phiên bản cuối cùng mà hỗ trợ truy nhập dữ liệu dự án.

Thiết đặt

Hành động macro CopyDatabaseFile có các đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tên tệp cơ sở dữ liệu

Tên của tệp dữ liệu cái mới. Đường dẫn mặc định cho tệp là vị trí hiện tại của tệp dự án Access (.adp).

Ghi đè lên tệp hiện có

Xác định thay thế tệp hiện có với cùng một tên hay không. Nếu đặt là và tên tệp đã tồn tại, tệp được ghi đè. Nếu đặt là không và tên tệp đã tồn tại, tệp không ghi đè và hành động này không thành công. Nếu tệp không đã tồn tại, thiết đặt này được bỏ qua. Mặc định là .

Ngắt kết nối tất cả người dùng

Xác định hoặc không truy nhập nên bắt buộc người dùng tắt cơ sở dữ liệu. Nếu đặt là , bất kỳ người dùng được kết nối với cơ sở dữ liệu hiện tại được ngắt kết nối để thao tác cơ sở dữ liệu sao chép có thể tiếp tục. Nếu đặt là không và một hoặc nhiều người dùng được kết nối với cơ sở dữ liệu, thất bại thao tác cơ sở dữ liệu sao chép. Mặc định là không.

Ngắt kết nối người dùng từ cơ sở dữ liệu mà không có đủ bộ các cảnh báo có thể dẫn đến việc mất dữ liệu.

Ghi chú

Thao tác sao được đồng bộ, vì vậy bạn không thể thực hiện các thao tác khác cho đến khi bản sao của cơ sở dữ liệu đã hoàn thành.

Hành động macro CopyDatabaseFile không chỉ sao chép dữ liệu, định nghĩa dữ liệu và đối tượng cơ sở dữ liệu, nhưng cũng có thể sao chép thuộc tính mở rộng, chẳng hạn như giá trị mặc định, ràng buộc trong văn bản và giá trị tra cứu.

Yêu cầu đối với cách sao chép một cơ sở dữ liệu:

  • Bạn phải ngắt kết nối tất cả các ứng dụng và người dùng trước khi bạn sao chép tệp cơ sở dữ liệu.

  • Tất cả các đối tượng và dạng xem ngoại trừ việc phải đóng ngăn dẫn hướng.

  • Cơ sở dữ liệu hiện tại không phải thể nhân rộng.

  • Nguồn máy chủ cơ sở dữ liệu phải là Microsoft SQL Server Phiên bản 7.0 hoặc mới hơn, hoặc SQL Server 2000 màn hình máy tính đang chạy trên máy tính cục bộ công cụ.

  • Cơ sở dữ liệu SQL Server trên máy chủ nguồn phải là một cơ sở dữ liệu đơn tệp.

  • Bạn phải là thành viên của vai trò General trên máy tính máy chủ SQL nguồn và đích.

Để chạy hành động macro CopyDatabaseFile trong Visual Basic cho ứng dụng mô-đun, hãy dùng phương pháp CopyDatabaseFile của đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×