Hành động CloseDatabase vĩ mô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hành động CloseDatabase để đóng cơ sở dữ liệu hiện tại.

Ghi chú: Hành động macro CloseDatabase không sẵn dùng trong ứng dụng web Access.

Thiết đặt

Hành động CloseDatabase không có bất kỳ đối số.

Ghi chú

  • Access sẽ không chạy bất kỳ hành động theo dõi hành động CloseDatabase trong macro.

  • Hành động này có hiệu lực tương tự như bấm tệp > đóng. Nếu không có bất kỳ đối tượng chưa lưu mở khi bạn chạy hành động CloseDatabase , các hộp thoại xuất hiện giống hệt được hiển thị khi bạn bấm đóng.

  • Để chạy hành động CloseDatabase trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun, hãy dùng phương pháp CloseDatabase của đối tượng DoCmd .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×