Hàm tổng hợp SQL

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng hàm tổng hợp SQL trong Access, bạn có thể xác định số liệu thống kê khác nhau trên các giá trị. Bạn có thể dùng các hàm này trong một truy vấn và tổng hợp các biểu thức trong thuộc tính SQL của một đối tượng QueryDef hoặc khi tạo một đối tượng tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.

Hàm trung bình

Hàm Count

Trước tiên, họ hàm

Hàm min, hàm Max

StDev, hàm StDevP

Hàm Sum

Var, hàm VarPGhi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×