Hàm log

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một kép chỉ định-ga-Rit tự nhiên của một số.

Cú pháp

Nhật ký ( số )

Yêu cầu sốtham đối là một đúp hoặc bất hợp lệ biểu thức số lớn hơn 0.

Chú ý

-Ga-Rit tự nhiên là thuật toán cho cơ số e. hằnge là xấp xỉ 2.718282.

Bạn có thể tính toán cơ sở -n logarithms cho bất kỳ số x bằng cách chia-ga-Rit tự nhiên của x bằng-ga-Rit tự nhiên của n như sau:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Ví dụ sau đây minh họa một tùy chỉnh chức năngn toán cơ số-10 logarithms:

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm Log để trả về-ga-Rit tự nhiên của một số.

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×