Hàm hex

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một chuỗi đại diện cho giá trị thập lục phân của một số.

Cú pháp

Hex ( số )

Yêu cầu sốtham đối là bất hợp lệ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú ý

Nếu số đã không phải là số nguyên, nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

If số is

Hex trả về

Null

Null

Trống

Số 0 (0)

Bất kỳ số nào khác

Lên đến tám ký tự thập lục phân


Bạn có thể đại diện cho các số thập lục phân trực tiếp bằng số trước đó trong phạm vi phù hợp với &H. ví dụ, &H10 đại diện cho 16 thập phân trong các ký hiệu thập lục phân.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Hex để trả về giá trị thập lục phân của một số.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×