Hàm date

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (ngày) có chứa ngày hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Ngày

Chú ý

Để đặt hệ thống ngày, dùng điều khoản ngày .

Nếu bạn sử dụng hàm Date với lịch Gregory, hành vi của ngày$ không thay đổi bằng cách thiết đặt thuộc tính lịch . Nếu lịch Hijri, ngày$ trả về một chuỗi 10 ký tự của biểu mẫu mm-dd-yyyy, trong đó mm (01-12), dd (01-30) và yyyy (1400-1523) là tháng lịch Hijri, ngày và năm. Phạm vi Gregory tương đương là 1, tháng 1 năm 1980 qua 31 tháng mười hai, 2099.

Ví dụ

Sử dụng ngày trong một biểu thức    bạn có thể dùng hàm Date bất kỳ lúc nào bạn có thể dùng biểu thức. Ví dụ, bạn có thể đặt thuộc tính Nguồn điều khiển của hộp văn bản trên một biểu mẫu như sau:

=Date()

Khi biểu mẫu được mở trong dạng xem biểu mẫu, hộp văn bản Hiển thị ngày hiện tại của hệ thống.

Dùng hàm Date trong mã VBA   

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Date để trả về ngày hiện tại của hệ thống.

Dim MyDate
MyDate = Date ' MyDate contains the current system date.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×