Hàm RND

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một duy nhất có chứa một số ngẫu nhiên.

Cú pháp

RND [(number)]

Tùy chọn sốtham đối là đơn hoặc bất hợp lệ biểu thức số.

Trả về giá trị

Nếu số là

RND tạo ra

Nhỏ hơn 0

Cùng một số mỗi lần, bằng cách dùng số dưới dạng dữ liệu nền.

Lớn hơn không

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong chuỗi.

Bằng không

Nhất mới tạo số.

Không cung cấp

Số ngẫu nhiên tiếp theo trong chuỗi.


Chú thích

Hàm Rnd trả về một giá trị nhỏ hơn 1 nhưng lớn hơn hoặc bằng không.

Giá trị số xác định cách Rnd tạo ra một số ngẫu nhiên:

Đối với bất kỳ dữ liệu nền ban đầu đã cho, cùng một số chuỗi sẽ tạo ra vì mỗi gọi liên tiếp đến hàm Rnd sử dụng trước đó số dưới dạng dữ liệu nền một đối số tiếp theo trong chuỗi.

Trước khi gọi Rnd, sử dụng điều khoản Randomize mà không có đối số để khởi tạo số ngẫu nhiên với một dữ liệu nền dựa trên hệ thống bộ hẹn giờ.

Để tạo ra các số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi đã cho, hãy dùng công thức này:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Dưới đây, upperbound là số cao nhất trong phạm vi và lowerbound là số nhỏ nhất trong phạm vi.

Lưu ý: Lặp lại chuỗi số ngẫu nhiên, gọi Rnd với một đối số âm ngay lập tức trước khi dùng Randomize với một đối số số. Sử dụng Randomize với cùng một giá trị số cho không lặp lại trình tự trước đó.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Rnd để tạo ra một giá trị số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×