Hàm RIGHT

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm RIGHT trả về các ký tự cuối cùng trong một chuỗi văn bản, dựa vào số ký tự bạn chỉ định.

Cú pháp

Bên phải (văn bản,số ký tự)

Văn bản    là chuỗi văn bản chứa ký tự bạn muốn trích xuất.

Số ký tự    xác định số lượng ký tự bạn muốn bên phải để trích xuất.

Ghi chú

  • Số ký tự phải lớn hơn hoặc bằng không.

  • Nếu số ký tự lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về toàn bộ văn bản.

  • Nếu số ký tự được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

Ví dụ

F ormula

Mô tả (Kết quả)

= RIGHT("Sale Price",5)

5 ký tự cuối cùng của chuỗi (Price)

= RIGHT("Stock Number")

Các ký tự cuối cùng của chuỗi (r)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×