Hàm RGB

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một dài đại diện cho giá trị màu RGB.

Cú pháp

RGB ( màu đỏ, màu xanh lá cây, xanh )

Cú pháp hàm RGB có các đối số:

Tham đối

Mô tả

màu đỏ

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu đỏ của màu.

màu xanh lục

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu lục của màu.

màu xanh lam

Bắt buộc. Biến thể (Số nguyên). Số trong phạm vi 0 – 255, bao gồm, đại diện cho cấu phần màu lam của màu.


Chú thích

Phương pháp ứng dụng và thuộc tính chấp nhận đặc tính màu mong muốn đặc tính đó là một số biểu thị một RGB màu giá trị. Giá trị màu RGB xác định cường độ tương đối của màu đỏ, màu lục và lam gây ra một màu cụ thể được hiển thị.

Giá trị cho bất kỳ tham đối để RGB vượt quá 255 được giả định là 255.

Bảng sau đây liệt kê một số màu tiêu chuẩn và các giá trị màu đỏ, màu lục và lam chúng bao gồm:

Màu

Giá trị màu đỏ

Giá trị màu xanh lá cây

Giá trị màu xanh lam

Màu đen

0

0

0

Xanh dương

0

0

255

Xanh lá cây

0

255

0

Lục lam

0

255

255

Đỏ

255

0

0

Đỏ tươi

255

0

255

Màu vàng

255

255

0

Trắng

255

255

255


Giá trị màu RGB trả về hàm này là không tương thích với những người dùng cho hệ điều hành Macintosh. Họ có thể được dùng trong ngữ cảnh của ứng dụng Microsoft dành cho Macintosh, nhưng không nên dùng khi liên lạc màu thay đổi trực tiếp vào hệ điều hành Macintosh.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham chiếu nhà phát triển trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này hiển thị cách sử dụng hàm RGB để trả về một số nguyên biểu thị một giá trị màu RGB . Dùng này có các phương pháp ứng dụng và các thuộc tính chấp nhận một màu đặc tả. Đối tượng MyObject và thuộc tính của nó được sử dụng hình minh họa chỉ cho mục đích. Nếu MyObject không tồn tại, hoặc nếu nó không có một thuộc tính màu , lỗi xảy ra.

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×